news

Bliscy słowom papieża Franciszka podczas modlitwy Anioł Pański: „Dramat naszych czasów: samotność osób starszych”. Niedopuszczalne jest uważanie ich za „odpady”

29 Czerwca 2020

Pope Francis
ELDERLYThere is no future without the elderly

Wspólnota potwierdza swoje zaangażowanie u boku osób starszych i ponownie zwraca się przeciwko selektywnej opiece zdrowotnej, a wspiera opiekę domową

Udostępnij

Słowa papieża Franciszka wypowiedziane dzisiaj podczas modlitwy Anioł Pański na temat „wielu osób starszych, pozostawionych samym sobie przez rodzinę, tak jakby byli odpadami”, stanowią pilne zaproszenie dla nas wszystkich, dzieci i krewnych osób starszych oraz całego społeczeństwa, aby nie porzucać ich i nie umniejszać ich wartości, kiedy są bardziej delikatni i starsi.

Po wielu śmierciach odnotowanych podczas pandemii, szczególnie w domach opieki, to, co Papież nazwał „dramatem naszych czasów”, czyli „samotność osób starszych”, musi stać się szczególną troską wszystkich, aby budować bardziej ludzkie społeczeństwo.

Wspólnota Sant'Egidio, przekonana, że musimy coraz bardziej koncentrować się na opiece domowej, kontynuuje swoje zaangażowanie u boku osób starszych, również poprzez apel „Bez osób starszych nie ma przyszłości”, jako wkład społeczeństwa obywatelskiego w tworzenie nowego modelu opieki zdrowotnej i wsparcia.

Słowa papieża Franciszka podczas modlitwy Anioł Pański