Przyjęto rezolucję ONZ w sprawie globalnego zawieszenia broni w celu zwalczania pandemii Covid-19: ważny krok na rzecz pokoju

Wspólnota Sant'Egidio zdecydowanie popiera rezolucję przyjętą wczoraj przez Radę Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych na rzecz „natychmiastowego zaprzestania działań wojennych we wszystkich sytuacjach przez co najmniej 90 kolejnych dni”, aby zagwarantować pomoc humanitarną ludności dotkniętej konfliktami i uchodźcom, a także przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się Covid-19.

Rezolucja, która jest odpowiedzią na apel António Guterresa z 24 marca o „globalne zawieszenie broni”, jest ważnym osiągnięciem dla wszystkich, którzy pracują na rzecz pokoju, i wynikiem cennej mediacji przeprowadzonej osobiście przez Sekretarza Generalnego ONZ, w tym czasie pełnym poważnych międzynarodowych napięć.

Jednogłośne przyjęcie rezolucji wskazuje, że tylko dzięki porozumieniu i współpracy między różnymi krajami ludzkość może stawić czoła wspólnemu wrogowi, jakim jest pandemia. Przez wiele lat pracy na rzecz pokoju Wspólnota Sant’Egidio doświadczyła, że wojna jest matką wszelkiego ubóstwa – dramatyczną rzeczywistością, w wyniku której wszyscy tracą, poczynając od najsłabszych. Szczególnie ważne jest skoncentrowanie się w rezolucji na uchodźcach, których warunki życia w czasie pandemii dramatycznie się pogorszyły.

Sant’Egidio zobowiązuje się do wspierania i upowszechniania rezolucji, która zostanie dziś formalnie przyjęta, we wszystkich krajach, gdzie pomimo obecnych trudności Wspólnota nadal angażuje się w rozwiązywanie konfliktów i poszukiwanie trwałego pokoju.