news

„Chciałbym zachęcić ludzi młodych do czułego gestu w stosunku do starszych”. Papież Franciszek podczas modlitwy Anioł Pański prosi, by nie zostawiać samych ludzi starszych i posłużyć się „wyobraźnią miłości”

26 Lipca 2020

Pope Francis
ELDERLYThere is no future without the elderly

Udostępnij

Chciałbym zachęcić ludzi młodych do czułego gestu w stosunku do starszych, zwłaszcza najbardziej samotnych, we własnych domach i w domach opieki, tych, którzy od miesięcy nie widzą swoich bliskich. Drodzy młodzi, każda z tych osób starszych jest waszym dziadkiem! Nie zostawiajcie ich samych! Posłużcie się wyobraźnią miłości, użyjcie telefonu, posłużcie się rozmową wideo, wyślijcie wiadomość, posłuchajcie ich, a tam, gdzie jest to możliwe z poszanowaniem norm sanitarnych, pójdźcie ich odwiedzić. Prześlijcie im uścisk. 

Tymi słowami papież Franciszek przypomniał święto Joachima i Anny, dziadków Jezusa. Podsumował:

Oni są waszymi korzeniami. Drzewo oderwane od swoich korzeni nie rośnie, nie wydaje kwiatów i owoców. Dlatego ważna jest jedność i więź z naszymi korzeniami. «Kwiaty na drzewie biorą się z tego, co ma ono pod ziemią», mówi poeta z mojej Ojczyzny. Dlatego zachęcam was, byście uczcili wielkimi oklaskami naszych dziadków, wszystkich! 

TEKST - Anioł Pański, 26 lipca 2020