Żywność, szkoła i zdrowie w Afryce. W centrum DREAM w Beirze walczy się z wirusem i niedożywieniem dzieci

Po kontrolach i weryfikacjach przeprowadzonych przez Ministerstwo Zdrowia Mozambiku, zgodnie ze wszystkimi zaleceniami przeciwko Covid, najpierw centrum DREAM w Matoli, a następnie centrum w Beirze zostały ponownie otwarte dla pacjentów.

W Beirze przestrzeń wielofunkcyjnego centrum DREAM po raz kolejny wypełnia się głosami i odgłosami kroków dzieci, które przychodzą do stołówki centrum żywienia i do przedszkola.

W rzeczywistości, nawet w miesiącach „zamknięcia”, ośrodki kontynuowały działanie poprzez dystrybucję paczek z żywnością dla rodzin. Ale teraz wszystko jest piękniejsze: dzieci przychodzą na posiłki w pięćdziesięcioosobowych grupach, centrum wydłużyło godziny, żeby nie tworzyć tłumów, a nawet zachowanie dystansu stało się zabawą ze znakami na ziemi, które porządkują kolejkę. Co najmniej 800 dzieci codziennie jada w stołówce.

Od 22 marca ponownie otwarto również szkoły, a Mozambik, który na poziomie afrykańskim został uznany za jeden z krajów o największej liczbie przypadków Covid-19 w pierwszych dwóch miesiącach 2021 r., próbuje odzyskać normalność, przyjmując zasady i zalecenia pomagające powstrzymać zakażenia.

W Mozambiku prowadzone przez Wspólnotę centra DREAM zarządzały sytuacją kryzysową poprzez przyjęcie obostrzeń sanitarnych i reorganizację działań. Oprócz przebudowy centrum żywieniowego, DREAM od lata 2020 roku udostępnił swoje laboratoria i swoje doświadczenie do diagnozowania Covid-19 u osób z podejrzeniem zakażenia. Wspólnota jest również stale zaangażowana w rozpowszechnianie zasad higieny w celu powstrzymania infekcji.

 

Więcej o programie DREAM - walki z HIV/AIDS i niedożywieniem w Afryce