Chojna: Szkoła Pokoju i Szkoła Języka uczą także w wakacje

Na początku lipca 2022 r. Wspólnota Sant’Egidio w Chojnie uruchomiła wakacyjną Szkołę Pokoju i zaprosiła do niej ukraińskie i polskie dzieci, by bawiąc się wspólnie, uczyć nie tylko języka polskiego, ale też przyjaźni i współdziałania, by rozpowszechniać wartość pokoju. W prowadzonych w SP im. Janusza Korczaka zajęciach chojeńskiej Szkoły Pokoju bierze udział ok. trzydzieścioro ukraińskich i polskich dzieci, a także kilkoro starszych uczniów oraz czworo dorosłych, którzy pomagają jako wolontariusze. 

Od trzech lat Sant’Egidio prowadzi w Chojnie także Szkołę Języka i Kultury Polskiej dla cudzoziemców. Aby odpowiedzieć na potrzeby ukraińskich uchodźców, w tym roku szkoła działa bez przerwy wakacyjnej i w każdy poniedziałek prowadzi zajęcia językowe.

Wspólnota wyraża wdzięczność wszystkim osobom i instytucjom, dzięki życzliwości i wsparciu których działania społeczne Sant’Egidio w Chojnie są możliwe.