The work of the Community of Sant'Egidio is made thanks to volunteers and is financed by collections, contributes, donations, both public and private.

Help us to help

 You can make the difference for many

 

             


change language
u bent in: home newsletterlink

Ondersteuning van de gemeenschap

 

"Een gemeenschap die nieuwe dingen doet in de periferieën van deze wereld door muren af te breken en vrede op te bouwen”

Eucharistieviering voor de 47° verjaardag van Sant’Egidio, voorgegaan door de kardinaal van Cuba, Mgr. Ortega y Alamino. Marco Impagliazzo: "Een mensheid die vriend is van de armen behoedt ons voor een barbaarse samenleving "

Zware regen en overstromingen in de districten in het zuiden van Malawi: dreigend voedseltekort

Sant’Egidio start een geldinzameling. ONLINE GIFTEN

#savealeppo Andrea Riccardi mobiliseert de internationale gemeenschap om de Syrische stad te redden

Voorstel om een internationale conferentie te houden over de toekomst van de Christenen in het Midden-Oosten
01/04/2015
Holy Wednesday

Het gebed van elke dag

Ondersteuning van de gemeenschap

Le parole di Papa Francesco
archive

The visit of pope Francis to the Community of Sant'Egidio


The visit of POPE FRANCIS to the Community of Sant'Egidio
Photos, videos and texts


Summer of solidarity
News from Italy and from the world


Writing to a person sentenced to death
Many good reasons to become pen-pals

TOP NEWS Nieuws Archief
| BRUSSEL, BELGIË

Together in Peace : een volk van verschillende geloofsovertuigingen trok gisteren door Brussel. Aan het slot deden jongeren een oproep.


FOTOGALERIJ

Manifestatie Together in Peace in Brussel – zondag 15 maart 2015

 

Afgelopen zondag 15 maart 2015 vond in Brussel de manifestatie « Together in Peace. Vrijheid en respect ». Ze was gepromoot door vertegenwoordigers van de erkende godsdiensten en geloofsovertuigingen in België, als antwoord op het klimaat van angst en polarisatie na de terroristische aanslagen van Parijs en Kopenhagen en de terreurdreiging in België. De coördinatie en de logistieke organisatie waren in handen van de Sant’Egidio-gemeenschap.


5 000 mensen van allerlei culturen, religies, nationaliteiten, Vlamingen en Walen, jong en oud, trokken door de straten van de hoofdstad, vertrekpunt was het Zuidstation. Vooraan liepen leiders van de verschillende godsdiensten en de vrijzinnigheid zij aan zij, achter het spandoek « Together in Peace », dat gedragen werd door jongeren van verschillende belijdenissen. Onderweg werd verscheidene keren halt gehouden bij gebedshuizen; eerst bij moskee Al Jadid, waar de voorzitter van de Moslimexecutieve van België, Noureddine Smaili, geweld in naam van de islam in duidelijke bewoordingen veroordeelde. Aangekomen bij de orthodoxe kathedraal van de H. Aartsengelen Michaël en Gabriël, richtte de orthodoxe Metropoliet Athenagoras het woord tot de menigte. Een beetje verder, voor het Huis van de Vrijzinnigheid in Brussel, bevestigde Henri Bartholomeeusen, voorzitter van het Centre d’Action Laïque, het engagement van de vrijzinnigen om mee te werken aan het samenleven. Bij aankomst aan de Kunstberg, werd de menigte steeds talrijker en luisterde er naar tussenkomsten van pastores Steven Fuite (voorzitter van de Verenigde Protestantse Kerken van België) en Geert Lorein (voorzitter van de Feodale Synode van protestantse en evangelische Kerken van België), alsook de anglicaanse bisschop Robert Innes. De twee laatste haltes vonden plaats in de Regentschapsstraat. Voor de Onze-Lieve-Vrouw ten Zavelkerk lanceerde Mgr André-Joseph Léonard, Aartsbisschop van Mechelen-Brussel de slogan : « Ik ben christen, ik ben Jood, ik ben moslim ». Voor de Grote synagoge van Brussel spraken, Julien Klener, Voorzitter van het Centraal Israëlitisch Consistorie en Groot rabbijn Albert Guigui hun ontroering uit bij het zien van zulk een divers publiek dat op straat kwam voor vrede.


De manifestatie werd afgesloten met een korte ceremonie voor het Justitiepaleis, met tussenkomsten van Koen Geens, Minister van Justitie en bevoegd voor de erediensten, en Hilde Kieboom, Voorzitter van Sant’Egidio in België. Drie jongeren, een christen, een Jood en een moslima, lazen er tenslotte een oproep tot vrede, waarna de religieuze leiders samen witte duiven loslieten, als teken van hun liefde voor de vrede.
Het was het eerste gemeenschappelijke initiatief van de leiders van de godsdiensten en de vrijzinnigheid voor vrede, dialoog en samenleven. Er heerste een familiaal, vreugdevol, vriendschappelijk klimaat, zelfs onder de aanwezige politieke mandatarissen, zoals Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon, de Voorzitter van de Kamer, Siegfried Bracke, Wouter Beke, voorzitter van de christendemocratische partij, alsook burgemeesters van Brusselse en Vlaamse gemeenten, federale en regionale volksvertegenwoordigers. Verder liepen buiten Aartsbisschop Mgr Léonard, zeven katholieke bisschoppen mee op, waaronder Mgr Johan Bonny van Antwerpen, Mgr Jean-Pierre Delville van Luik en Mgr Leon Lemmens, hulpbisschop van Mechelen-Brussel. Alle deelnemers aan de manifestatie keerden weer huiswaarts met voor ogen dit visioen van vrede en samenleven, dat mogelijk is in onze steden en wereld van vandaag.

 

FOTOGALERIJ

 

IT | EN | ES | DE | FR | PT | CA | NL
| BENIN

Een huis voor bejaarden in Benin, voor een cultuur van nabijheid, en niet van uitsluiting


In Savé, in het centrum van het land, vond de eerstesteenlegging plaats van een huis voor bejaarden van de gemeenschap van Sant’Egidio

Op woensdag 4 maart verkeerde heel de stad Savé in feeststemming voor de eerstesteenlegging voor een huis voor bejarden van de gemeenschap van Sant’Egidio. Er zullen enkele bejaarden wonen, die sinds lange tijd bevriend zijn met de gemeenschap, en die niet langer meer alleen kunnen blijven. Ze zullen wonen in een familiale omgeving waar ze met waardigheid kunnen leven op een leeftijd die in dit land steeds meer angst begint in te boezemen. Er bestaan vele vooroordelen tegenover de bejaarden, en vaak worden ze beschouwd als heksen, want –zo wordt gezegd – “ze leven te lang”. En zo dreigt wat een zegening is te verworden in een vloek. Maar dit geldt niet langer voor de bejaarden van Savé: met de jongeren van de gemeenschap hebben ze begrepen dat ze belangrijk zijn, en ze worden niet in de steek gelaten wanneer ze nood hebben aan hulp.

Alle autoriteiten van de stad waren aanwezig op de plechtheid van de eestesteenlegging: van de burgemeester tot de vertegenwoordigers van de Kerk, en ook de traditionele lokale oversten. Allen vierden ze feest rond dit huis dat zal opgebouwd worden in de leerschool van de gratisse inzet: de grond werd geschonken door een familie, en de bouw zal mogelijk zijn dankzij een deel van de collecte die de gemeenschap van Sant’Egidio wereldwijd hield om in Afrika een aantal projecten te realiseren waar bejaarden kunnen samenleven, in huizen die beschermd zijn door een netwerk van steun en van aandacht door de jongeren.

Het Afrikaanse continent wordt sinds enige tijd geconfronteerd met een probleem dat tot dan voor kort enkel eigen leek te zijn aan de Europese en Noord-Amerikaanse landen: het alleen laten van de bejaarden – een gevolg van de hogere levensverwachting, in combinatie met bijzonder moeilijke levensomstandigheden op economisch vlak. Hierover werd gesproken gisterenochtend tijdens een persconferentie die doorging in het huis van de gemeenschap van Cotonou, de economische hoofdstad van het land, terwijl paus Franciscus op het Sint-Pieters plein sprak over het gebrek aan zorg en aandacht voor de bejaarden. 

LEES DE WOORDEN VAN DE PAUS

 

 

IT | EN | ES | DE | FR | CA | NL
| AMSTERDAM, NEDERLAND

Syrisch-orthodox Patriarch bezoekt Sant'Egidio


Op maandag 2 maart bracht de patriarch van de Syrisch-Orthodoxe kerk, Zijne Heiligheid Ignatius Aphrem II, in Amsterdam een bezoek aan de Gemeenschap van Sant’Egidio. De patriarch begon zijn bezoek met een ontmoeting in het huis van Sant’Egidio aan het Waterlooplein met leden van de Gemeenschap uit Amsterdam en Apeldoorn, die getuigenissen gaven over hun dienst aan de armen. Hierna ging de patriarch voor in het gebed van de Gemeenschap, waarbij werd gebeden voor vrede in Syrië en Irak en voor de christenen in het Midden-Oosten. 

Voor beelden en meer informatie:
 
 

 

 

 

 

IT | EN | ES | FR | NL
| ROME, ITALIË

Angela Merkel op bezoek bij Sant'Egidio: “deze moedige mensen voor de vrede”


Na het bezoek aan de paus ging de Duitse Kanselier op bezoek bij de gemeenschap van Sant’Egidio.

In Rome voor een ontmoeting met de paus, bracht Angela Merkel deze ochtend een bezoek aan de gemeenschap van Sant’Egidio. Ze werd er ontvangen door stichter Andrea Riccardi, en voorzitter Marco Impagliazzo met wie ze een lang gesprek had. Vrede, immigratie, Europa, de maatschappelijke crisis, waren enkele thema’s die werden aangehaald tijdens de ontmoeting.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IT | EN | ES | DE | FR | PT | NL | UK
| ROME, ITALIË

"Een gemeenschap die nieuwe dingen doet in de periferieën van deze wereld door muren af te breken en vrede op te bouwen”


Eucharistieviering voor de 47° verjaardag van Sant’Egidio, voorgegaan door de kardinaal van Cuba, Mgr. Ortega y Alamino. Marco Impagliazzo: "Een mensheid die vriend is van de armen behoedt ons voor een barbaarse samenleving "

Sint Jan van Lateranen (Rome) viert feest deze avond, ter gelegenheid van de 47ste verjaardag van de gemeenschap van Sant’Egidio. Niettegenstaande de snijdende koude, liep de basiliek vol tot in de zijbeuken, met een volk dat de hele stad vertegenwoordigt: jongeren, volwassenen, bewoners van het centrum tesamen met wie woont in de buitenwijken, en vele armen die deeluitmaken van deze familie die ontstond in Rome in februari 1968, en die ondertussen verspreid is in 73 landen en meer dan 60.000 leden telt, en duizenden vrienden en sympatisanten. Onder de aanwezigen ook o.m. de voorzitter van de Italiaanse senaat, Pietro Grasso, enkele ministers en vertegenwoordigers van de gestelde lichamen.

De viering werd voorgegaan door Kard. Jaime Lucas Ortega y Alamino, aartsbisschop van Havana, en één van de hoofdrolspelers in de bijdrage van de Kerk tot de wijziging van de relaties tussen Cuba en de Verenigde Staten: “in bijna een halve eeuw – zo zei hij in zijn homilie – heeft de gemeenschap “nieuwe dingen” teweeg gebracht, vaak midden in een moeilijke wereld. Vandaag, na zevenenveertig jaar, gaat ze voort met haar inzet vol passie en enthousiasme, in een complexe en conflictueuze wereld, in de grote humane periferieën, om de armen te ontmoeten, de gewonden te verzorgen, om de muren af te breken, om de vrede te bewerken. In een complexe wereld werken jullie met evangelische eenvoud”.

De kardinaal herinnerde ook aan het nooit eerder geziene interreligieuze gebed, georganiseerd door de gemeenschap van Sant’Egidio van Havana, dat plaatsvond nog vòòr de ommekeer in de relaties tussen Cuba en de Verenigde Staten. “Een muur - die van het wantrouwen tussen twee staten - die onafbreekbaar leek: maar niets is onmogelijk voor God”. Hij sprak van een “nieuwe tijd van ontmoeting en dialoog” tussen Cuba en de VS en hij drukte het verlangen uit dat “dat belangrijke signaal de hele wereld moge aansteken”, in het bijzonder Oekraïne, Syrië en Irak.

Marco Impagliazzo, de voorzitter van Sant’Egidio, bedankte in zijn toespraak kardinaal Alamino “voor zijn groot werk voor de vrede en voor de ontwikkeling van het Cubaanse volk”, en hij legde ook de nadruk op het belang van de vriendschap met de armen, die een maatstaf is om de menselijkheid in een samenleving te meten: “zij zijn het die ons vele dingen hebben geleerd over de wereld, dingen die we anders niet hadden kunnen begrijpen: zij zijn het compas voor een humane cultuur, want zij tonen de ware aard van het leven. Een mensheid die vriend is van de armen draagt in zich een zin voor universaliteit: ze behoedt allen voor een barbaarse samenleving. De mannen en vrouwen van de globalisering zijn vaak begrensd door een leven dat geleefd wordt voor zichzelf. Daarom vinden ze maar weinig geluk. Maar het geluk bestaat niet zonder de edelmoedigheid”.

 

Impagliazzo herinnerde ook het bezoek van Paus Franciscus aan de gemeenschap eerder dit jaar. De paus moedigde toen de gemeenschap aan om verder te gaan op haar weg van gebed, vriendschap met de armen en werk voor de vrede door een “ware revolutie te bewerkstelligen, die van het medelijden en van de tederheid”, en vriendschappen op te bouwen daar waar vijandschap en onverschilligheid heersen.

Talrijke andere feesten en vieringen staan op het programma de komende dagen, en zullen plaatsvinden in vele uithoeken van de wereld, daar waar de gemeenschap aanwezig is. Allen staan ze in het teken van de drie sleutelwoorden “Gebed, armen en vrede”, die volgens paus Franciscus het programma zijn van de gemeenschap sinds haar ontstaan.

IT | EN | ES | DE | FR | PT | NL
| ANTWERPEN, BELGIË

Interfaith Harmony Breakfast


Deze ochtend vond een interreligieus ontbijt plaats in het Huis van Sant’Egidio in Antwerpen. Daaraan namen leiders en vertegenwoordigers van de christelijke, joodse en islamitische gemeenschappen van de stad deel.
Onder meer de bisschop van Antwerpen, Mgr Johan Bonny en schepen bevoegd voor religieuze zaken, Philip Heylen, schoven aan de ontbijttafel aan.

De ochtendlijke conversatie ging over de noodzaak om de samenhang in de samenleving te versterken, op een moeilijk ogenblik na de feiten van Parijs en Verviers, waarin de strategie van de terreur om de gemeenschappen tegen elkaar op te zetten vrucht lijkt af te werpen. 

De nadruk werd gelegd op de noodzaak en de manieren om aan de jongeren van vandaag een groot en positief ideaal om voor te leven voor te houden.

Religieuze en seculiere humanisten werken aan een gemeenschappelijk initiatief in Brussel, om de schoonheid en de noodzaak te onderlijnen van het vreedzaam samenleven, in vrijheid en in respect voor de overtuigingen van een ander.

Later op de week vindt nog een Interreligieus Ontbijt  plaats in Brussel. De eerste week van februari werd door de Verenigde Naties uitgeroepen tot ‘Interfaith Harmony Week’.

IT | ES | CA | NL
| ROME, ITALIË

De Centraal-Afrikaanse Republiek in de leerschool van de Geest van Assisi


De vertegenwoordigers van het interreligius platform op vormingscursus bij Sant'Egidio

Een vormingscursus ter ondersteuning van de vrede en van de samenleving tussen godsdienstige gemeenschappen in de Centraal-Afrikaanse Republiek

Sinds vele jaren werkt Sant’Egidio samen met het interreligieus platform van de Centraal-Afrikaanse Republiek, dat werd opgericht door aartsbisschop Nzapalainga, imam Kobin Layana en pastor Nguerekoyame Gbangou, hoofdrolspelers in de zoektocht naar vrede.

Van 26 januari tot 2 februari vond een vormingscursus plaats met als titel “De Geest van Assisi”, waaraan drie medewerkers van de religieuze leiders en leden van het platform deelnamen.


IT | EN | ES | DE | FR | PT | NL

GEOGRAFISCHE GEBIEDEN
EUROPA • AFRIKA • AZIË • ZUID-AMERIKA
world map
TAGS
OUDEREN Monaco van beieren Aanhang Amerika Onderwijs voor de vrede ASSISI_2011 Duitsland Matthew Zuppi Religie Togo Casamance Salvador Samenwerking DROOM Georgië Vrede Meeting In 2014 Antwerpen Turkije St. FRANCISCUS VAN ASSISI
Nieuws Archief

...Neen tegen de doodstraf

News of Dream

VIDEO FOTO'S WEBTV
Andrea Riccardi: responsabilità dei credenti in un mondo globale e plurale
toon meer video's

07/09/2012

07/09/2012
tonen andere programma's
Klik hier om ons kanaal te bezoeken

PERS
7 Oktober 2014
Volzin
DE ARMEN ZIJN HIER GEEN KLANTEN, MAAR VRIENDEN
12 September 2014
Reyers Laat
Reyers Laat
10 September 2014
Vrt_Flandersnews
Geweld en vrede tussen imam en pastor
10 September 2014
Het Laatste Nieuws
Koningin Mathilde sluit drie dagen dialoog tussen religies af
9 September 2014
Kerknet
SLOTOPROEP 'PEACE IS THE FUTURE': 'OORLOG KAN NIET HEILIG ZIJN'
archief
AREA BLOG
Amici dei poveri
Città per la Vita
Viva gli Anziani!
Giovani x la Pace
Notizie dal mondo
Bambini Invisibili
BOEKEN
KeerpuntLannoo Uitgeverij N.V
TrialoogLannoo Uitgeverij N.V
meer boeken