news

Goede Week en Pasen van de Verrijzenis 2018

26 Maart 2018

Holy WeekEaster

Volgen we Jezus op de weg van de Passie om zijn Verrijzenis te vieren. De vieringen.

Deel Op

(25 maart 2018)

Liturgie van Palmzondag

(27 maart 2018)

Gebed ter nagedachtenis van de geloofsgetuigen van onze tijd

We bidden om de namen en verhalen te gedenken van de mannen en vrouwen die, ook nog in onze tijd, hun leven geven voor het Evangelie. In Rome en op andere plaatsen

(29 maart 2018)

Viering van het Laatste Avondmaal en de Voetwassing

(30 maart 2018)

Kruisweg

(1 april 2018)

Liturgie van de Verrijzenis van de Heer