Zuid-Soedan: het werk van Sant'Egidio voor vrede en verzoening gaat door

Een delegatie van de Gemeenschap begaf zich naar Juba, de hoofdstad van Zuid-Soedan, en werd daar ontvangen door de president van de Republiek, Salva Kiir, en door het National Pre-Transitional Committee, het orgaan dat werd ingesteld bij het akkoord van september 2018 ook de vorming van een regering van nationale eenheid mogelijk te maken. Het comité naam afgelopen juli deel aan een ontmoeting met de Gemeenschap van Sant'Egidio in Rome om politieke dialoog te bevorderen. 

In deze dagen van ontmoeting stonden het vredesverdrag en de concrete toepassing ervan in het land centraal, net als de inspanningen om diegenen erbij te betrekken die het verdrag niet ondertekend hebben. Onder de thema's die werden besproken was de vorming van een transitieregering en de verdeling van hulpgoederen zodat vluchtelingen kunnen terugkeren. Er werd waardering uitgesproken voor het werk van de Gemeenschap van Sant'Egidio en voor de uitnodiging aan de Zuid-Soedanese minister van Buitenlandse Zaken om deel te nemen aan de ontmoeting 'Vrede zonder grenzen' in Madrid.

Het bezoek was ook een gelegenheid om de vriendschap met aartsbisschop Paolino Lukudu Loro en de samenwerking met de Oecumenische Raad van Kerken in Zuid-Soedan te vernieuwen.