DOODSTRAF

Met verdriet nemen we kennis van de executie van Ivan Cantu in Texas, ondanks acties en oproepen. Dank aan degenen die opriepen om zijn leven te redden. Laten we blijven geloven dat het mogelijk is om de doodstraf af te schaffen

Ivan Cantu, veroordeeld voor moord, werd door de staat Texas ter dood gebracht ondanks bewijs van onschuld: een verhaal van controversiële gerechtigheid dat debat oproept.

Ivan Cantu, een Texaanse gevangene die jarenlang beweerde dat hij ten onrechte veroordeeld was op basis van valse getuigenissen en twijfelachtig bewijs, werd woensdagavond om 18u47 gedood door een dodelijke injectie in de Staatsgevangenis in Huntsville.

Nieuw bewijs genegeerd
Zijn veroordeling was vanaf het eerste moment controversieel. Cantu's advocaat, Gena Bunn, streed in een hoorzitting met nieuw bewijs dat de onschuld van haar cliënt zou kunnen bewijzen. Bunn wees erop dat een belangrijke getuige had toegegeven dat hij had gelogen en dat een Rolex horloge, waarvan Cantu werd beschuldigd dat hij het had gestolen, later was teruggevonden.

Een rechtssysteem in het geding
Ondanks de steun van advocaten, publieke figuren en zelfs juryleden in zijn oorspronkelijke proces, werd Ivans executie uitgevoerd. Een executie die vragen opriep over waarheidsvinding in het rechtssysteem en de eerlijkheid van doodvonnissen.
Hoewel Cantu's advocaten aanvoerden dat er nieuw bewijs was dat zijn onschuld kon aantonen, verwierpen de rechtbanken hun beroep en stelden dat het nieuwe bewijs niet geloofwaardig of voldoende was om een uitstel van executie te rechtvaardigen.

Een onzekere toekomst
Het verhaal van Ivan Cantu is voorbestemd om één van de meest controversiële uit de gerechtelijke geschiedenis van Texas te blijven. Het roept vragen op over gerechtigheid en de doeltreffendheid van het rechtssysteem om waarheidsvinding en eerlijkheid voor alle burgers te garanderen.

Zijn verhaal
Ivan Abner Cantu, geboren in 1973, is een Spaanstalige gevangene die sinds 2000 in de dodencel in Texas zit. Veroordeeld tot de doodstraf in 2001 voor de moord op zijn neef James Mosqueda en James' vriendin Amy Kitchen in Dallas, heeft Ivan altijd volgehouden onschuldig te zijn.

Tijdens het hele proces had Ivan nooit een adequate verdediging. De door de staat aangestelde pro deo advocaat riep geen getuigen op voor zijn verdediging, vroeg geen expertises en presenteerde geen van de talrijke bewijzen voor zijn onschuld aan de rechters.
Bovendien vroegen ze nooit om een confrontatie met de experts en getuigen die door het openbaar ministerie werden aangedragen, die herhaaldelijk onterecht werden geïnstrueerd door de onderzoekers over wat ze wel en niet moesten zeggen, en de belangrijkste getuige tegen Ivan werd later veroordeeld voor meineed.
Er werden nooit DNA-tests uitgevoerd op Ivan.

In 2023, na talrijke beroepen, waaronder die van Sant'Egidio, werd de executie definitief opgeschort. Onafhankelijk onderzoek toonde aan dat het bewijs onverenigbaar was met de veroordeling. Het Texas Court of Criminal Appeals verwierp echter alles.