Pregària amb Maria, mare del Senyor

Comparteix-Ho

Memòria de sant Francesc Xavier, jesuïta del segle XVI, missioner a l'Índia i al Japó.


Lectura de la Paraula de Déu

Al·leluia, al·leluia, al·leluia.

L’Esperit del Senyor és sobre teu,
el qui naixerà de tu serà sant.

Al·leluia, al·leluia, al·leluia.

Isaïes 11,1-10

Un rebrot naixerà la soca de Jessè,
brotarà un plançó les seves arrels.
L'Esperit del Senyorà damunt d'ell:
esperit de saviesa i d'enteniment,
esperit de consell i de fortalesa,
esperit de coneixement de reverència pel Senyor;
esperit que li inspiri reverenciar-lo.
No jutjarà per les aparences
ni decidirà pel que senti a dir;
farà justícia als desvalguts,
sentenciarà amb rectitud favor dels pobres.
La seva paraula serà un flagell el país,
una sentència farà morir el malvat.
S'armarà de justícia,
se cenyirà de fidelitat.
El llop conviurà amb l'anyell,
la pantera jaurà amb el cabrit;
menjaran junts el vedell i el lleó,
i un nen petit els guiarà.
La vaca i l'óssa pasturaran juntes,
jauran plegades les seves cries.
El lleó menjarà palla com el bou,
l'infant de llet jugarà el cau de l'escurçó,
el nen ficarà la mà l'amagatall de la serp.
Ningú no serà dolent ni farà mal
en tota la muntanya santa,
perquè el país serà ple coneixement del Senyor,
com l'aigua cobreix conca del mar.
Aquell dia, el rebrot de Jessè
s'alçarà com a bandera els pobles;
les nacions li demanaran consell,
i el lloc on habitarà serà gloriós.

 

Al·leluia, al·leluia, al·leluia.

Aquí tens, Senyor, els teus servents:
que es compleixi en nosaltres la teva Paraula.

Al·leluia, al·leluia, al·leluia.

Aquest oracle d'Isaïes està estretament vinculat als capítols 7 i 9, en els quals el profeta havia anunciat el naixement d'un infant, descendent de David, l'Emmanuel, "Déu amb nosaltres". La situació d'esclavitud havia tornat el poble d'Israel com un tronc sec. S'havia perdut l'esperança d'un futur reeixit que el profeta representa amb un arbre de vegetació exuberant, amb fulles i fruits. Però la profecia va més enllà de la tristesa del temps present: "Un rebrot naixerà de la soca de Jessè, brotarà un plançó de les seves arrels". Del tronc sec en brosta un plançó. És un arbre petit, sense aparença segons la consideració humana, però no obstant això la seva saba és forta: és l'Esperit de Déu que el fa viure. El profeta diu: "L'Esperit del Senyor reposarà damunt d'ell: esperit de saviesa i d'enteniment, esperit de consell i de fortalesa, esperit de coneixement i de reverència pel Senyor". La relació dels sis dons de l'Esperit suggereix l'extraordinària força del "rebrot", una força que és transmesa a tots aquells que s'hi insereixen. També nosaltres, si ens empeltem en el rebrot, rebrem la riquesa dels dons de l'Esperit i esdevindrem homes i dones espirituals. L'Esperit ens ajudarà a interpretar els "signes dels temps", a transformar el món d'acord amb la justícia de Déu, que es realitza a partir de la defensa dels pobres i dels oprimits. La justícia de tota societat s'instaura a partir de l'amor als pobres i de la instauració de la pau entre els pobles. Són eloqüents les imatges del llop que conviurà amb l'anyell, de la pantera que jaurà amb el cabrit, del vedell i el lleó que menjaran junts guiats per un infant. És el somni de la convivència pacífica entre els pobles que l'Esperit és capaç de fer realitat. Però és necessari deixar-se guiar per l'Esperit, sabem que per a Déu res no és impossible.