GITANOS

Una amistat que ve de lluny
Les activitats de la Comunitat de Sant’Egidio amb els gitanos comencen el 1982 a Roma a través de la trobada amb alguns centenars de persones gitanes Khorakené provinents de les diferents repúbliques de l'ex Iugoslàvia i que van acampar a la perifèria est de la capital italiana. Les actuacions de la Comunitat, totes realitzades per voluntaris no remunerats, s'adreçaven als infants, que d'altra banda són la majoria de la població gitana: cursos d'alfabetització les tardes i inscripció escolar a les escoles públiques. Tot plegat és possible, entre altres motius, gràcies a les  Escoles de la Pau. En aquella època també comencen les primeres actuacions de "mediació" amb els paios (els "no gitanos") residents (el barri estava molt degradat i la presència del camp havia provocat fortes tensions). Els anys posteriors, el treball de Sant'Egidio va continuar amb les famílies gitanes per fomentar l'educació dels adults, la inserció en el món del treball i la integració. 

"Dret a l'escola, dret al futur"
És un programa de la Comunitat de Sant’Egidio per fomentar les bons resultats escolars dels infants gitanos que ha permès escolaritzar els infants gitanos bo i ajudant les seves famílies. El programa va néixer de constatar que era inútil lamentar-se que els infants gitanos no es matriculaven a l'escola, que no assistien a classe, que no tenien bons resultats, que abandonaven els estudis o que demanaven caritat si no es creaven les condicions necessàries per tal que poguessin escolaritzar-se.
Per això es van idear i crear beques d'estudi per a famílies que es comprometessin fermament a dur els infants a l'escola. El programa preveu l'actuació d'educadors i de mediadors culturals que controlen el compliment d'algunes regles de què depèn la concessió de la beca:
- no faltar més de 3 dies sense justificar cada mes;
- fer tots els deures d'escola i les activitats extraescolars, incloses les d'estiu;
- fer al menys una reunió mensual amb els mestres;
- educar el fill o filla, en qualsevol circumstància, a respectar els altres i els seus drets i a mantenir una convivència cívica.
El programa, que funciona en diferents ciutats italianes, ha donat bons resultats, amb un alt percentatge d'assistència i, per tant, de bons resultats.

NOTÍCIES #Gitanos