Modlitwa za Kościół

Udostępnij

Uroczystość świętych archaniołów, Michała, Gabriela i Rafała. Kościół etiopski, jeden z pierwszych kościołów afrykańskich, czci Michała jako swojego obrońcę.


Czytanie Slowa Bozego

Alleluja, Alleluja, Alleluja!

Ja jestem dobrym pasterzem,
a owce Moje słuchają Mego głosu,
i nastanie jedna owczarnia i jeden pasterz.

Alleluja, Alleluja, Alleluja!

Apokalipsa 12,7-12

I nastąpiła walka na niebie:
Michał i jego aniołowie mieli walczyć ze Smokiem.
I wystąpił do walki Smok i jego aniołowie,
ale nie przemógł,
i już się miejsce dla nich w niebie nie znalazło.
I został strącony wielki Smok,
Wąż starodawny,
który się zwie diabeł i szatan,
zwodzący całą zamieszkałą ziemię,
został strącony na ziemię,
a z nim strąceni zostali jego aniołowie.
I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie: «Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego
i władza Jego Pomazańca,
bo oskarżyciel braci naszych został strącony,
ten, co dniem i nocą oskarża ich przed Bogiem naszym.
A oni zwyciężyli dzięki krwi Baranka
i dzięki słowu swojego świadectwa
i nie umiłowali dusz swych - aż do śmierci.
Dlatego radujcie się, niebiosa i ich mieszkańcy!
Biada ziemi i biada morzu -
bo zstąpił do was diabeł,
pałając wielkim gniewem,
świadom, że mało ma czasu».

 

Alleluja, Alleluja, Alleluja!

Daję Wam przykazanie nowe:
miłujcie się, jak ja Was umiłowałem.

Alleluja, Alleluja, Alleluja!

Dziś Kościół czci świętych archaniołów Michała, Gabriela i Rafała, a czytanie Księgi Apokalipsy pomaga nam zrozumieć ich znaczenie w Bożym planie miłości. Apokalipsa obrazowym językiem ukazuje walkę ze smokiem, symbolem zła we wszystkich jego formach, „wąż starodawny, który się zwie diabeł i szatan”. Jest to zło podziału, które nadal działa w dzisiejszym świecie, nastawiając ludzi przeciwko sobie. Jest on, jak w Księdze Hioba, „oskarżycielem”, który chce wypróbować wiarę ludzi. Przeciwko temu złu stoją aniołowie, których nazwa wywodzi się od greckiego „angelos”, co oznacza „wysłany”, którzy nieustannie walczą ze złem i zwyciężają je. Przypominają, że w obliczu potęgi zła, które czasami wydaje się bardzo wielkie, istnieje siła dobra wzbudzona miłością Boga, której bronią jest w istocie „krew Baranka” i „słowo świadectwa” wielu uczniów Jezusa, którzy na przestrzeni dziejów stawiali czoła złu, ofiarując swoje życie. Wspominając dziś świętych archaniołów, jesteśmy wezwani do uczestniczenia w tej walce bronią modlitwy i miłości, którą nam przekazują. Każdy z nas może być „aniołem”, który podtrzymuje życie najbiedniejszych i siłę dobra na tym świecie.