Modlitwa ze świętymi

Udostępnij


Czytanie Slowa Bozego

Alleluja, Alleluja, Alleluja!

Jesteście wybranym plemieniem,
królewskim kapłaństwem, narodem świętym,
ludem wybranym przez Boga,
by ogłaszać dzieła Jego potęgi.

Alleluja, Alleluja, Alleluja!

Mateusza 13,44-46

Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił tę rolę. Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do kupca, poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją.

 

Alleluja, Alleluja, Alleluja!

Świętymi bądźcie,
jak Ja jestem święty, mówi Pan.

Alleluja, Alleluja, Alleluja!

W tych dwóch przypowieściach Jezus chce powtórzyć, jak wierzący musi się zachowywać, by osiągnąć królestwo niebieskie. Jezus opisuje to poprzez decyzję, którą podejmują najpierw rolnik, a później kupiec - by sprzedać wszystko, aby zdobyć skarb, który odkryli. W obu przypadkach powtarza się to samo zdanie: rolnik „sprzedał wszystko, co miał, i kupił tę rolę”, a kupiec „kupił” perłę. To centrum głoszenia Jezusa, który przyszedł na ziemię, aby rozpocząć Królestwo Boże - królestwo miłosierdzia, miłości, pokoju, braterstwa. Przesłanie Ewangelii jest bardzo jasne: Jezus mówi nam, że nic nie jest tak cenne jak królestwo Boże, a żeby je zdobyć, warto zostawić wszystko. I jest to wybór zarówno mądry, jak i zbawczy. Uczeń św. Filipa Neri, Cesare Baronio, komentując te dwie przypowieści posłużył się trafnym obrazem: trzeba być „inwestorem”, a nie „bezczynnym”, aby zdobyć królestwo niebieskie. Często myślimy, że Ewangelia narzuca wyrzeczenie, ciężką ofiarę. W rzeczywistości jest odwrotnie: wybór królestwa Bożego oznacza przyjęcie Ewangelii, słuchanie jej i wprowadzanie jej w życie. Chodzi o uczestniczenie w Bożym planie dla świata, a zatem w dziele przemiany świata, aby był bardziej braterski, bardziej sprawiedliwy, bardziej miłosierny. Wszystko to wymaga porzucenia wszelkiego egoizmu i zamknięcia. Wybór naśladowania Jezusa jest wyborem królestwa, w którym otrzymujemy pełnię życia i radości.