Romowie i Sinti

Przyjaźń, która pochodzi z daleka

Działalność Wspólnoty Sant’Egidio z Romami i Sinti we Włoszech rozpoczęła się w Rzymie w 1982 r., dzięki spotkaniu z setkami Romów Khorakené z różnych republik Jugosławii, którzy osiedlili się na wschodnich peryferiach miasta. Aktywności Wspólnoty, wszystkie prowadzone przez wolontariuszy, skupiły się zwłaszcza na dzieciach, które stanowią zdecydowaną większość ludności romskiej: były to popołudniowe kursy czytania i pisania oraz pomoc w podjeciu nauki w szkołach państwowych. Stało się to możliwe również dzięki pracy Szkół Pokoju. W tym okresie rozpoczęły się również pierwsze interwencje „mediacyjne” z mieszkańcami dzielnicy, nazywaymi przez Romów gagé („nie-Romowie”) - okolica była bardzo zdewastowana, a obecność obozu powodowała silne napięcia. W kolejnych latach Sant'Egidio kontynuowało swoje zaangażowanie także wśród rodzin romskich, w celu promowania edukacji dorosłych, wejścia na rynek pracy i integracji.
 
„Prawo do szkoły prawem do przyszłości”
 
Jest to program realizowany przez Wspólnotę Sant’Egidio w celu wsparcia edukacji szkolnej dzieci romskich i Sinti, który umożliwił ich włączenie do szkoły poprzez wsparcie dla rodzin. Program zrodził się również ze świadomości, że bezużyteczne jest narzekanie na brak zapisów, nieobecności, niepowodzenia szkolne, porzucanie szkoły lub uciekanie się dzieci romskich do żebrania, jeśli nie stworzymy warunków niezbędnych do ich rzeczywistego i pozytywnego włączenia w szkołę.
Z tego powodu opracowano i wdrożono stypendia, aby wesprzeć rodziny, które chcą poważnie podejść do wypełniania obowiązków szkolnych. Program przewiduje wsparcie pedagogów i mediatorów kulturowych – kontrolują oni spełnianie niektórych zasad, którym podlega udzielenie stypendium:
- nie więcej niż trzy nieusprawiedliwione nieobecności w miesiącu;
- ścisłe przestrzeganie wszystkich obowiązków szkolnych i zajęć pozalekcyjnych, w tym zajęć w okresie letnim;
- rozmowa z nauczycielami przynajmniej raz w miesiącu;
- wychowanie dziecka, bez względu na okoliczności, do szacunku wobec innych i ich praw oraz współistnienia w społeczeństwie.
Program, działający w kilku włoskich miastach, dał dobre wyniki jeśli chodzi o frekwencję, i co za tym idzie, sukcesy szkolne dzieci.