MŁODZI DLA POKOJU

„Młodzi dla pokoju” to ruch młodych ludzi związanych ze Wspólnotą Sant'Egidio, którzy w wielu włoskich miastach i na całym świecie w konkretny sposób pomagają ubogim oraz wspierają kulturę przyjaźni i solidarności.

Młodzi przeciwko wykluczeniu dzieci, osób starszych i bezdomnych

Młodzi dla Pokoju odrzucają wszelkie formy wykluczenia społecznego: marzą o mieście, w którym nikt nie będzie zapomniany lub pozostawiony sam sobie.

Prowadzą Szkoły Pokoju – bezpłatne centra pozaszkolne, w których pomagają dzieciom uczyć się i wspólnie bawić.

Stają się przyjaciółmi osób starszych w domach spokojnej starości, aby walczyć z ich samotnością, dzielą się swoim czasem podczas wizyt i wspólnych przyjęć. Jest to prawdziwe przymierze pomiędzy młodymi a starszymi, które może rozpocząć się od lat szkolnych.

Młodzi spotykają ltakże udzi, którzy żyją na ulicach. Przynoszą im żywność dla zaspokojenia ich podstawowych potrzeb i chronią ich: ktoś, kto jak przyjaciel pamięta imię i potrafi wysłuchać, może ocalić życie osoby bezdomnej.

 

Kultura pokoju: konkurs muzyczny i blog

Młodzi dla Pokoju promują kulturę, która przechodzi od słów „nie obchodzi mnie to” do „zależy mi na tym”. Są to młodzi ludzie z gimnazjów i szkół średnich oraz studenci, którzy nie uważają się za tak małych i nieistotnych, by nie móc spowodować zmian w świecie. Spotykają się razem „w języku muzyki” – w konkursie Play Music Stop Violence. Poszerzają swoją wiedzę o świecie, wyrażają i wymieniają swoje opinie także w Internecie. Blog „Młodzi dla Pokoju” stał się przestrzenią, w której można zmierzyć się z wieloma tematami, mniej lub bardziej dyskutowanymi, ale decydującymi o naszej przyszłości, takimi jak ubóstwo, wojny, a także niezwykła możliwość, jaką ma każdy z nas: pomaganie innym.

 

Propozycja dla szkół

Młodzi dla Pokoju angażują szkoły na wszystkich poziomach w propozycje aktywnej solidarności. W różnych szkołach średnich działają również programy wprowadzania młodych na rynek pracy. Wolontariusze są gotowi opowiedzieć o swoich doświadczeniach, przedstawić różne zagadnienia, przy wsparciu świadectw i książek oraz zaprosić uczniów do współpracy. Organizują spotkania w szkołach na różne tematy, w tym: proponują wolontariat z dziećmi, osobami starszymi i bezdomnymi; rozmawiają o zniesieniu kary śmierci, programach żywieniowych i leczeniu AIDS w Afryce, o pokoju w Mozambiku, podtrzymaniu pamięci o eksterminacji czy przyjmowaniu uchodźców za pośrednictwem korytarzy humanitarnych.

Przez lata spotkania te odbywały się również na różnych uniwersytetach, w bibliotekach, w instytucjach i przestrzeniach publicznych. Ich rezultatem są często inicjatywy, w które uczniowiemogą się aktywnie zaangażować. Organizują np. zbiórki podstawowych artykułów żywnościowych dla ubogich i zabawek dla dzieci, wspólne spotkania na przedmieściach, koncerty i wystawy.

 

ABY SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ WYPEŁNIJ FORMULARZ