Modlitwa z Maryją

Udostępnij


Czytanie Slowa Bozego

Alleluja, Alleluja, Alleluja!

Duch Pana jest nad Tobą,
Dziecię, które zrodzisz, będzie nazwane świętym.

Alleluja, Alleluja, Alleluja!

Izajasza 11,1-10

I wyrośnie różdżka z pnia Jessego,
wypuści się odrośl z jego korzeni.
I spocznie na niej Duch Pański,
duch mądrości i rozumu,
duch rady i męstwa,
duch wiedzy i bojaźni Pańskiej.
Upodoba sobie w bojaźni Pańskiej.
Nie będzie sądził z pozorów
ni wyrokował według pogłosek;
raczej rozsądzi biednych sprawiedliwie
i pokornym w kraju wyda słuszny wyrok.
Rózgą swoich ust uderzy gwałtownika,
tchnieniem swoich warg uśmierci bezbożnego.
Sprawiedliwość będzie mu pasem na biodrach,
a wierność przepasaniem lędźwi.
Wtedy wilk zamieszka wraz z barankiem,
pantera z koźlęciem razem leżeć będą,
cielę i lew paść się będą społem
i mały chłopiec będzie je poganiał.
Krowa i niedźwiedzica przestawać będą przyjaźnie,
młode ich razem będą legały.
Lew też jak wół będzie jadał słomę.
Niemowlę igrać będzie na norze kobry,
dziecko włoży swą rękę do kryjówki żmii.
Zła czynić nie będą ani zgubnie działać
po całej świętej mej górze,
bo kraj się napełni znajomością Pana,
na kształt wód, które przepełniają morze.

Owego dnia to się stanie:
Korzeń Jessego stać będzie
na znak dla narodów.
Do niego ludy przyjdą po radę,
i sławne będzie miejsce jego spoczynku.

 

Alleluja, Alleluja, Alleluja!

Oto my, Panie, Twoi słudzy,
Niech się nam stanie według Twego Słowa.

Alleluja, Alleluja, Alleluja!

Wyrocznia proroka jest ściśle związana z rozdziałami 7 i 9, w których ogłoszono narodziny dziecka, potomka Dawida, Emanuela, „Boga z nami”. Stan niewolnictwa uczynił lud Izraela podobnym do suchej kłody. Stracił nadzieję na kwitnącą przyszłość, którą prorok przedstawia jako kwitnące drzewo z liśćmi i owocami. Ale oto proroctwo, które przezwycięża smutek teraźniejszości: „I wyrośnie różdżka z pnia Jessego, wypuści się odrośl z jego korzeni.” Z suchego pnia wyrasta pęd. To wciąż jest coś małego. Nie wygląda na wielkość według ludzkiej miary, a jednak jej limfa jest już silna, ponieważ to Duch Boży ją ożywia. „I spocznie na niej - kontynuuje prorok - Duch Pański, duch mądrości i rozumu, duch rady i męstwa, duch wiedzy i bojaźni Pańskiej.” Zesłanie sześciu darów Ducha wskazuje na niezwykłą siłę tego „pędu”, moc, która nie jest zamknięta w sobie: jest przekazywana wszystkim tym, którzy są w nią wszczepieni. My również, włączeni w tę gałąź, będziemy mogli otrzymać dary Ducha i stać się duchowymi mężczyznami i kobietami. Duch przemieni oczy naszego serca i sprawi, że będą zdolne badać „znaki czasu”, przemieniać świat według Bożej sprawiedliwości. Wymowne są wizerunki wilka, który mieszka z barankiem, pantery leżącej obok koźlęcia, wołu i lwa, które pasą się razem, bawiącego się wśród nich dziecka. To marzenie o pokojowym współistnieniu narodów, które Duch Święty jest w stanie urzeczywistnić.