DIALOG MIĘDZYRELIGIJNY I EKUMENICZNY

Wspólnota Sant’Egidio przeżywa zaangażowanie ekumeniczne jako przyjaźń, modlitwę i poszukiwanie jedności pomiędzy chrześcijanami na całym świecie. Po Światowym Dniu Modlitwy o Pokój w Asyżu, zwołanym przez św. Jana Pawła II w roku 1986, Wspólnota podjęła zaproszenie wystosowane przez papieża na koniec tego historycznego wydarzenia: „Kontynuujcie szerzenie przesłania Pokoju i przeżywajcie je w duchu Asyżu”. 

 

Począwszy od tamtego roku, poprzez sieć przyjaźni pomiędzy przedstawicielami różnych wyznań i kultur z ponad 60 krajów, Wspólnota wyruszyła w pielgrzymkę pokoju, która co roku zatrzymuje się w różnych miastach europejskich i śródziemnomorskich.

      

Po dwóch spotkaniach w Rzymie (1987 i 1988) nastąpiło spotkanie w Warszawie zatytułowane „War never again”, upamiętniające 50. rocznicę wybuchu drugiej wojny światowej we wrześniu 1989 r. Kolejne spotkania odbyły się w Bari, na Malcie oraz w 1992 r. w Brukseli pod tytułem: „Europa, religie, pokój”, którego głównym tematem była jedność europejska i relacje Europy z globalnym Południem. W 1993 roku pielgrzymka zatrzymała się w Mediolanie, a w kolejnych latach w Asyżu i Florencji. Szczególne spotkanie odbyło się w 1995 roku w Jerozolimie, w sercu Świętego Miasta, pod hasłem „Razem w Jerozolimie: żydzi, chrześcijanie i muzułmanie”. Po spotkaniach w Rzymie i Padwie-Wenecji, w 1998 odbyło się wyjątkowe spotkanie w Bukareszcie pod hasłem „Pokój jest imieniem Boga: Bóg, człowiek, narody”, po raz pierwszy organizowane przez Wspólnotę razem z Rumuńskim Kościołem Prawosławnym. Papież Jan Paweł II pisał w „Novo Millennio Ineunte”: „należy też patrzeć na wielkie wyzwanie dialogu międzyreligijnego, który będziemy nadal prowadzić w nowym stuleciu (…) Dialog musi być kontynuowany”.

 

W Neapolu w roku 2007 papież Benedykt XVI potwierdzał: „Szanując różnice pomiędzy religiami, wszyscy jesteśmy wezwani do pracy na rzecz pokoju i do faktycznego zaangażowania w celu promowania pojednania między narodami. To jest prawdziwy „Duch Asyżu”, który sprzeciwia się jakiejkolwiek formie przemocy i wykorzystywania religii jako pretekstu do użycia przemocy (…). Kościół katolicki zamierza nadal iść drogą dialogu w celu promowania porozumienia pomiędzy różnymi kulturami, tradycjami i religijną mądrością”. W 2008 roku spotkanie odbyło się na Cyprze pod tytułem „Cywilizacja pokoju”. W 2009 roku, w 70. rocznicę wybuchu drugiej wojny światowej pielgrzymka pokoju dotarła do Krakowa, miasta Jana Pawła II. Spotkanie zatytułowane „Duch Asyżu w Krakowie” odbyło się w dniach 6-8 sierpnia 2009. W roku 2010 „Duch Asyżu” powrócił do Hiszpanii, do Barcelony. W trudnym czasie kryzysu ekonomicznego i konfliktów regionalnych, które rodzą poczucie niepewności, lęku i przegranej, religie zadają sobie pytanie o odnalezienie w dialogu duchowej energii dla świata bez wizji, a więc i bez przyszłości. Obecni byli liczni kardynałowie, ważni przedstawiciele ekumeniczni, od Patriarchatu Moskiewskiego po Radę Ekumeniczną Kościołów, liderów Światowej Federacji Luterańskiej i Światowej Rady Metodystycznej. Ważna była obecność przedstawicieli wyznawców judaizmu i islamu z 16 różnych krajów, a także wielkich religii azjatyckich.

W 2011 roku „Duch Asyżu” dotarł do bawarskiego Monachium w Niemczech. Tytuł „Żyć razem – nasze przeznaczenie” przypominał o związku pomiędzy religiami i narodami w obliczu wyzwań dla pokoju i wspólnego życia. W 2012 roku spotkanie odbyło się w Sarajewie, a potem ponownie w Rzymie (2013), następnie w Antwerpii (2014), Tiranie (2015) i Asyżu (2016) oraz w minionym roku w Münster i Osnabrück w Niemczech.