OBIADY BOŻONARODZENIOWE - ŚWIĘTA Z UBOGIMI

 „Gdy wydajesz obiad albo wieczerzę, nie zapraszaj swoich przyjaciół ani braci, ani krewnych, ani zamożnych sąsiadów, aby cię i oni nawzajem nie zaprosili, i miałbyś odpłatę.  Lecz kiedy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, chromych i niewidomych.  A będziesz szczęśliwy, ponieważ nie mają czym tobie się odwdzięczyć; odpłatę bowiem otrzymasz przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych”.

(Łukasz 14, 12- 14)

OBIAD BOŻONAROZENIOWY Z UBOGIMI WSPÓLNOTY SANT’EGIDIO

Jest on tradycją Wspólnoty Sant’Egido począwszy od 1982 roku, gdy mała grupa osób ubogich została zaproszona i zasiadła razem do świątecznego stołu w bazylice Matki Bożej na Zatybrzu.

Dlatego właśnie w Boże Narodzenie Wspólnota chce spotkać się z ubogimi przy świątecznym stole?
Wspólnota to rodzina zgromadzona wokół Ewangelii. Dlatego w Boże Narodzenie, kiedy rodziny na całym świecie jednoczą się przy stole, Wspólnota świętuje razem z ubogimi, którzy są naszymi bliskimi i naszymi przyjaciółmi. 
Kontynuuj

Kim są przyjaciele, którzy uczestniczą w tym święcie?

To przede wszystkim osoby, które żyją na ulicy: nasi przyjaciele bezdomni, uchodźcy bez dachu nad głową, dzieci ulicy. Ale także żebracy… Kontynuuj

Święto rozległe jak świat

To świętowanie przez lata rozprzestrzeniło się, jak dobra infekcja, i dotarło do wielu miast na Północy i Południu, na wszystkich kontynentach. Kontynuuj

Gdzie odbywa się święto?

W każdym miejscu, przede wszystkim tam, gdzie jest cierpienie. W kościołach, w domach, ale także w domach pomocy dla osób starszych, dzieci i niepełnosprawnych, w więzieniach, w szpitalach, wreszcie na ulicach. Kontynuuj

Cud Bożego Narodzenia

Boże Narodzenie jest poniekąd cudem: jest cudem uśmiechniętych twarzy ludzi przygniecionych ciężarem życia, jest też cudem odkrycia, że można być przydatnym dla innych, który dokonuje się w życiu ludzi, którym niczego nie brakuje, ale którzy stracili głęboki sens świętowania. Kontynuuj