Dia mundial contra el tràfic de persones: amb el programa BRAVO! la lluita contra el tràfic de persones a l'Àfrica comença a les maternitats amb la inscripció al registre civil

Sense el certificat de naixement, una persona no té, per definició, una edat registrada. El nom dels pares no consta inscrit enlloc. La persona no té accés als drets que ofereix l'Estat.

Milions de persones a l'Àfrica, des dels primers anys de vida, poden estar al punt de mira d'organitzacions o xarxes que exploten aquesta situació d'incertesa jurídica. Un dels principals perills és el fenomen del tràfic de persones.

Per a la Comunitat de Sant’Egidio, la lluita contra el tràfic de persones comença a les maternitats, on es posen en marxa centres d'inscripció al registre civil.

El Programa BRAVO! dona nom als "nens invisibles" de Burkina Faso, Malawi, Guinea Conakry i Moçambic. Es garanteix que milions d'infants tinguin "dret a existir" i que no siguin objecte de treball infantil i d'explotació.

Durant la pandèmia, moment en què poden debilitar-se les garanties dels drets, BRAVO! no s'atura i adopta totes les precaucions que calen per seguir la seva activitat.

En els darrers mesos, a tres regions de Burkina Faso (Centre, Centre Ouest, Plateau Central), 1700 persones entre agents del registre civil, sanitaris i personal d'organitzacions de la societat civil, han participat a les sessions de formació de Bravo! sobre protecció dels drets dels infants i de prevenció del virus. S'han organitzat moltes emissions radiofòniques de sensibilització en llengua local, perquè tothom entengui el valor de la inscripció al registre civil.

Per tenir més informació sobre el programa BRAVO! i per ajudar »

El 30 de juliol és el Dia mundial contra el tràfic de persones

El 30 de juliol va ser declarat Dia mundial contra el tràfic de persones per l'Assemblea General de les Nacions Unides el 2013, amb la Resolució A/RES/68/192. L'objectiu de la iniciativa és sensibilitzar la comunitat internacional sobre la situació de les víctimes i promoure la defensa dels seus drets.