news

Pregària pels malalts, en directe a les 20:00h

11 Octubre 2021

EnfermosOración en vivo

Record de sant Joan XXIII (†1963) i de l'inici del concili Vaticà II (1962-1965)

Comparteix-Ho