Pregària pels malalts. Meditació de Marco Gnavi sobre l'Evangeli de Marc (Mc 6,46-56)