Pregària pels malalts. Meditació d'Andrea Riccardi sobre l'Evangeli de Lluc (Lc 8,22-25)