ACTES

Celebració del 56è aniversari de Sant’Egidio a la casa de la Comunitat de San Salvador

En ocasió del 56è aniversari del naixement de Sant’Egidio la Comunitat del Salvador es va aplegar per celebrar una pregària d’acció de gràcies a la casa de la Comunitat de San Salvador.

En aquests moments especialment difícils per al país, que està afectat per una greu crisi econòmica i per l’augment exponencial del cost de la vida que posa a prova la vida dels més pobres, la Comunitat ha reforçat el seu servei als pobres del carrer i a les famílies més pobres amb repartiments d’àpats i de paquets d’aliments.