DIÀLEG

A Benín Sant’Egidio aplega les religions en la trobada de diàleg “L’audàcia de la pau”

La Comunitat de Sant’Egidio de Savé, ciutat de l’interior de Benín, va organitzar una trobada de diàleg interreligiós sobre el tema “L’audàcia de la pau”.
La trobada va comptar amb la participació d’unes 500 persones, representants de les esglésies cristianes, de l’islam i de les religions tradicionals. Benín és un país amb una gran varietat de religions: els cristians representen el 43% de la població, seguits pels musulmans amb poc més del 25%. La reste de beninesos són seguidors de les religions locals o de cultes animistes.
Els representants religiosos van plantejar la urgència de construir una pau estable i duradora a través del diàleg  en una zona del país que en seu passat recent ha viscut tensions ètniques.
Un senyal de la concòrdia entre les diferents confessions ha estat la participació de tots a la celebració del centenari de la parròquia Saint Joseph de Savé, que va acollir la trobada.
Al final de l’acte  es va llegir la Crida de Pau de la trobada internacional impulsada per la Comunitat de Sant’Egidio a Berlín el passat setembre, que van subscriure els representants de les religions, com a compromís “a construir ponts i no murs” i a conviure respectant la diversitat.