Centraal-Afrikaanse Republiek: staakt-het-vuren en een road map voor de vrede ondertekend bij Sant’Egidio

Vanmiddag werd in Rome, bij Sant’Egidio een belangrijk “politiek akkoord” getekend dat de weg effent voor de pacificatie van de Centraal-Afrikaanse Republiek, die al jaren lijdt onder burgeroorlog en ernstige interne spanningen die talrijke doden en duizenden vluchtelingen hebben veroorzaakt. Het akkoord, dat een onmiddellijk staakt-het-vuren op het oog heeft, werd bereikt dankzij de bemiddeling van de Gemeenschap van Sant’Egidio, die al jaren werkt voor de verzoening in het land. Het document werd getekend in de aanwezigheid van waarnemers van de internationale gemeenschap, de VN-gezant Parfait Onanga-Anyanga, de Europese Unie en de Italiaanse regering. 
 
De overeenkomst die door de vertegenwoordigers van een groot aantal politieke en militaire groepen van het land en de gezanten van president Touadéra werd getekend, is vrucht van drie intensieve dagen (en nachten) van werk en draait om drie belangrijke aandachtspunten die tijdens de persconferentie gepresenteerd werden door de president van de Gemeenschap van Sant’Egidio Marco Impagliazzo. Deze punten hebben betrekking op verschillende aspecten: de politieke situatie, de veiligheidssituatie, de economische, humanitaire en sociale situatie in het land. Als eerste punt, in aanvulling op het staakt-het-vuren onder de toezicht van de internationale gemeenschap, werd de wil bevestigd om de integriteit van het nationale grondgebied te respecteren, de representativiteit en erkenning van alle politieke en militaire groepen in het wederopbouw van het land te garanderen, de uitslag van de presidents- en parlementsverkiezingen van 2016 te respecteren en, meer in het algemeen, naar “een dynamiek van verzoening” te streven.
 
Op het vlak van de veiligheid worden het vrije verkeer van personen en goederen en het herstel van het openbaar gezag in het hele land gegarandeerd. Op economisch, humanitair en sociaal niveau verbindt men zich, onder andere, aan de wederopbouw en de bescherming van de nationale en internationale NGO’s die aanwezig zijn in het land. 
Het is een echte road map voor het beëindigen van de crisis, die opgevolgd zal worden door een speciale commissie samengesteld met de instemming van alle partijen en met deelname van de Gemeenschap van Sant’Egidio, die in de tekst van het akkoord bedankt werd voor haar waardevolle “werk van bemiddeling.”
 
Bij de ondertekening, een moment van emotie en het plechtig zingen van het volkslied, was ook Andrea Riccardi, de stichter van Sant’Egidio, aanwezig.  De ontmoeting in Rome werd afgelopen zondag tijdens het Angelus-gebed begroet door paus Franciscus, die bij deze gelegenheid terugblikte op zijn historische bezoek aan de Centraal-Afrikaanse Republiek in november 2015 en de aanwezige vertegenwoordigers van het land aanmoedigde om “het vredesproces opnieuw te lanceren en te versterken.”
 

 


LEGGI ANCHE:

Il testo integrale dell'Accordo Politico per la Pace

La questione centrafricana in 5 punti