news

Johannes X, de Grieks-Orthodoxe Patriarch van Antiochië: “Christenen in het Oosten zoeken naar iemand die luistert naar hun roepen. Maar tevergeefs.”

11 September 2017 - MÜNSTER, DUITSLAND

Prayer for PeaceSyriaMünster 2017#pathsofpeace

Bij de ontmoeting #pathsofpeace wordt de schreeuw van pijn van christelijk Syrië gehoord.

Deel Op

"De christenen van het Oosten zoeken vandaag iemand die luistert naar hun roepen. Maar tevergeefs!" Dat was het appèl aan Europa van Zijne Heiligheid Johannes X, de Grieks-Orthodoxe Patriarch van Antiochië en heel het Oosten, sprekend namens de christenen in Syrië en het Midden-Oosten, geteisterd door oorlog. Hij sprak deze woorden tijdens de openingsceremonie van de conferentie "Wegen van Vrede" georganiseerd door de Gemeenschap van Sant'Egidio in Münster.

De Patriarch, broeder van de Grieks-Orthodoxe bisschop van Aleppo Paul Yazigi, die vier jaar geleden samen met Mar Gregorios Youhanna Ibrahim (de Syrisch-Orthodoxe bisschop van Aleppo) werd ontvoerd, verklaarde: "Ik kan niet begrijpen hoe de internationale gemeenschap de zaak van de bisschoppen Youhanne Ibrahim en Paul Yazigi en de andere priesters die vier jaar geleden werden ontvoerd, kan negeren. Ik kan niet begrijpen hoe de politieke leiders van deze wereld met hun armen over elkaar kunnen staan om te kijken naar het bloedige geweld van ons land, alleen om hun inhumane economische en geopolitieke korte termijn belangen te bevorderen."

Zich richtend tot de autoriteiten, sprak de Patriarch: "De wereld zou in het Midden-Oosten meer een cultuur van dialoog moeten verspreiden om de cultuur van het zwaard weg te vagen, om ons land uit de grip van terrorisme te bevrijden. Alleen het planten van wortels van vrede kan ons beschermen. Wij zijn hier, in heel het Oosten, al sinds 2000 jaar geworteld! We zijn hier geboren, hebben hier geleefd en zullen hier sterven."

Volgens de Patriarch "zou de ervaring van het lijden de volkeren moeten verenigen in plaats van ze te vernietigen." We moeten "samen werken om onze gemeenschappen te genezen door oprechte verzoening op weg naar echte vrede." Daarom, zo concludeerde hij, "leven we in de kerk van Antiochië en heel het Oosten met grote hoop. We geloven dat vreedzaam samenleven in oprechte dialoog tussen alle godsdiensten, gemeenschappen en culturen het fundament is van duurzame verzoening en ware vrede."