Het bezoek van Andrea Riccardi aan Buenos Aires, een van de eerste Gemeenschappen van Sant'Egidio op het Amerikaanse continent

De Gemeenschappen van Sant'Egidio in Argentinië kwamen samen voor een grote bijeenkomst bij het bezoek van Andrea Riccardi, die met bewondering en hoop sprak over deze Gemeenschap, die als een van de eerste op het Amerikaanse continent begon in 1987, na de ontmoeting met enkele jongeren bij de Wereldjongerendagen in Buenos Aires, dankzij Johannes Paulus II.

Sindsdien is er door te luisteren naar het evangelie en de dienst aan de armen een grote en inclusieve gemeenschap gegroeid, die aanwezig is op vele plaatsen in de immense periferie van Buenos Aires,  in de 'villas de emergencia' en op andere plekken in het land, met het gebed en de liefde voor de armen, om mensen te ontvangen in heel verschillende levenseomstandigheden en van verschillende generaties.

 

Deze diepgaande geschiedenis kwam aan het licht tijdens de ontmoeting, waarin vele nu jongvolwassenen - die de Gemeenschap als kind leerden kennen en die zijn opgegroeid in de Scholen van Vrede - erover vertelden. Een van hen vertelde onder meer dat "de Gemeenschap een onuitwisbare indruk in mijn hart heeft achtergelaten; ik kan niet anders dan gepassioneerd zijn voor de kinderen van de School van Vrede.”

 

Andrea moedigde de Gemeenschap aan om als een nog duidelijker teken van hoop de aanwezigheid te verstevigen in het grote land, dat christenen nodig heeft die houden van de gemengde cultuur en niet bang zijn voor een immense en gecompliceerde stad, waar het sociale weefsel enorme verschillen en tegenstrijdigheden kent: «Het vraagt durf - zei hij - om hoop terug te brengen.»