news

Frankrijk: ontmoeting tussen Macron en Riccardi in het Elysée, onder meer over Europa, Afrika, vrede en interreligieuze dialoog

6 Juni- 2022 - PARIJS, FRANKRIJK

Peace
UkraineAndrea RiccardiFrance

Deel Op

De Franse president Emmanuel Macron ontving de stichter van de Gemeenschap van Sant'Egidio, Andrea Riccardi, in het Elysée.

Tijdens de bijeenkomst, die meer dan twee uur duurde en ook werd bijgewoond door enkele medewerkers van het staatshoofd en een delegatie van Sant'Egidio, waarbij ook Mario Giro aanwezig was, werden veel actuele kwesties aan de orde gesteld, te beginnen met de oorlog in Oekraïne. Een belangrijk deel van het gesprek was gewijd aan de instabiliteit en het geweld die in veel Afrikaanse regio's heersen, landen waar de Gemeenschap zich al jaren inzet voor vrede en ontwikkeling, met projecten op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs en registratie van de burgerlijke stand.

Er is ook gesproken over Europa, met name over de rol die het kan spelen om via een grotere politieke samenhang tussen de staten een meer gezaghebbende en besluitvaardige speler op het internationale speelveld te worden. Ten slotte werd gewezen op de fundamentele bijdrage van de interreligieuze dialoog aan het vreedzaam samenleven en de verdraagzaamheid in de wereld.Frankrijk: ontmoeting tussen Macron en Riccardi in het Elysée, onder meer over Europa, Afrika, vrede en interreligieuze dialoog
Frankrijk: ontmoeting tussen Macron en Riccardi in het Elysée, onder meer over Europa, Afrika, vrede en interreligieuze dialoog