Secretaris-generaal van de Verenigde Naties reageert op kinderen die oproepen tot vrede in Oekraïne: "Blijf aandringen op verandering. De Verenigde Naties staan achter jullie om te bouwen aan een rechtvaardigere en vreedzamere wereld voor iedereen."

De actie van de kinderen van de School van Vrede begon precies een maand na het begin van de oorlog in Oekraïne op 25 maart (lees meer). Er waren kinderen uit ongeveer 70 landen bij betrokken (van Italië tot Malawi, Indonesië, Mozambique, Polen, om er maar een paar te noemen), waarbij niet alleen de Scholen van Vrede van Sant'Egidio betrokken waren, maar ook openbare en particuliere instellingen van verschillende niveaus en klassen.

Het voorstel was om degenen die verantwoordelijk zijn voor de internationale rechtsorde aan te spreken op de eis van de jonge generaties voor vrede: in slechts een paar weken tijd kwamen duizenden brieven, in verschillende talen maar met een identieke boodschap, "Beste wereldleiders, stop met oorlog maken!" bij VN secretaris-generaal António Guterres binnen.

De brieven, gebonden in één lijvig boek, verwoorden de bezorgdheid van de jongste generatie over leeftijdsgenoten die verstoken zijn van ouders, school en spel, de angst dat oorlog dicht bij huis zal komen, maar tonen ook de wijsheid van hen die geweld zinloos vinden en niet begrijpen waarom huizen, scholen en winkels worden verwoest. Kortom, in dit boek staat de grote vraag naar vrede van de generatie die onze toekomst vertegenwoordigt.

De secretaris-generaal van de VN pikte de boodschap op en stuurde een brief als antwoord:

"Ik wil de School van Vrede van Sant'Egidio en de leerlingen bedanken voor hun inzet om in harmonie met elkaar te leven.

Onze wereld maakt moeilijke tijden door.
Conflicten en ongelijkheid nemen toe.
Aanzetten tot haat en verkeerde informatie maken dat mensen verdeeld raken.
En de klimaatverandering bedreigt ons voortbestaan.
Maar wij kunnen dat veranderen. Onze menselijke familie heeft keer op keer bewezen dat we tot grootse dingen in staat zijn als we samenwerken, over regio's en generaties heen.
We moeten luisteren naar jonge mensen.
We hebben jullie ideeën en moed nodig om onze gemeenschappelijke toekomst vorm te geven.
Ik put hoop uit jullie boek en jullie oproepen tot vrede.

Blijf aandringen op verandering. De Verenigde Naties staan achter jullie om te bouwen aan een rechtvaardigere en vreedzamere wereld voor iedereen."