Bezoek van een delegatie van de joods-islamitische Confraternidad aan de Gemeenschap van Sant'Egidio

Op 6 september heeft de Gemeenschap bezoek gehad van een Argentijnse delegatie, met rabbi Shaul Bonino (coördinator van het Argentijns Israëlitisch Kerkgenootschap "Pidion Shivuim" - Redención de los Cautivos) en imam Marwam Gill, een Argentijn van Pakistaanse afkomst. Beiden behoren tot de joods-islamitische Confraternidad, die de interreligieuze dialoog en de cultuur van ontmoeting bevordert. Zij werden vergezeld door imam Ataul wasih Tariq, hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap in Italië.

Argentinië is het land in Latijns-Amerika waar, meer dan in enig ander land, alle christelijke denominaties en religies aanwezig zijn. Van oudsher en vooral in de 20e eeuw is het een kruispunt geweest van ontmoetingen en een toevluchtsoord voor vervolgde minderheden, waardoor opvallend veel geloofsgemeenschappen zijn ontstaan, die in de wereldstad Buenos Aires naast elkaar bestaan.

Tijdens hun bezoek aan Sant'Egidio stonden zij met name stil in de Vredeszaal en voor enkele van de symbolen die joden en christenen in de kerk van Sant'Egidio verenigen, zoals de zevenarmige kandelaar en het altaar van het Woord van God. Rabbi Shaul schonk een psalter in het Hebreeuws en Spaans, als aanvulling op de vele Bijbels in alle talen die getuigen van de noodzaak dat het Woord van God alle culturen bereikt.

Daarna was er een ontmoeting met enkele vertegenwoordigers van Volkeren van Vrede (Genti di Pace), die betrokken zijn bij de Italiaanse taal- en cultuurschool. "Als moslim heb ik in de Gemeenschap van Sant'Egidio geleerd anderen te dienen, omdat ik ontdekte wie er armer is dan ik," aldus Azza, een van de studenten.

"Ik zie in u de verwerkelijking van de encycliek Fratelli Tutti", aldus de imam tijdens de ontmoeting met enkele gezinnen van de humanitaire corridors die in de gebouwen van Palazzo Leopardi zijn ondergebracht. Bij het verlaten van de school besloot rabbi Shaul zijn bezoek met de volgende opmerking: "Ik dacht dat ik op bezoek kwam bij een instelling, mensen die 'op papier' werken, maar in plaats daarvan ontmoette ik een familie, ik voelde me thuis."