Dziękuję za wasze zaangażowanie!". Serdeczne pozdrowienie papieża Franciszka dla ukraińskiej młodzieży z Sant'Egidio

"Kieruję serdeczne pozdrowienie do młodych Ukraińców, których Wspólnota Sant'Egidio zgromadziła wokół tematu >Zło dobrem zwyciężaj. Modlitwa, ubodzy, pokój<. Drodzy młodzi, dziękuję wam za wasze zaangażowanie na rzecz tych, którzy najbardziej cierpią z powodu wojny. Dziękuję!"

Serdecznych słów papieża słuchało 50 młodych ludzi przybyłych z Kijowa, Lwowa, Charkowa i Iwano-Frankiwska, a pochodzących z różnych miast wschodnich i południowych regionów Ukrainy, położonych blisko linii frontu.

Młodzi ukraińcy wspierają ogromną humanitarną pomoc niesioną przez Sant'Egidio w Ukrainie, pomagając przy dystrybucji żywności i działaniach edukacyjnych, prowadzonych dla przesiedlonych dzieci i młodzieży w ramach Szkół Pokoju. W stolicy Włoch spędzą kilka dni, szkoląc się i spotykając z rzymską Wspólnotą.