KOMUNIKATY PRASOWE

Imigracja: korytarze pracownicze - nowość dla migrantów i przedsiębiorstw

12 kwietnia o godz. 11.00 w Viminale we Włoszech podpisano protokół ustaleń między Wspólnotą Sant'Egidio a Ministerstwami Spraw Wewnętrznych, Spraw Zagranicznych i Pracy, który pozwoli – poza ustaleniami z Decreto Flussi (ustawa określająca liczbę osób uprawnionych do wjazdu na teren Włoch) - na wjazd pierwszej grupy migrantów w celach zarobkowych.

Model przyjmowania i integracji, sprawdzony w ramach korytarzy humanitarnych - które do tej pory pozwoliły ponad 7000 uchodźcom w trudnej sytuacji wjechać do Europy - zdecydowano się zastosować po raz pierwszy w stosunku do osób, które chcą wyemigrować, aby znaleźć zatrudnienie we Włoszech i przyczynić się do rozwoju gospodarczego tego kraju. Za porozumieniem stoi w rzeczywistości rosnące zapotrzebowanie na zagraniczną siłę roboczą, która mogłaby zaspokoić potrzeby firm oraz sektora socjalnego i zdrowotnego we Włoszech.