DE SCHOLEN VAN VREDE IN EUROPA

In Europa: het antwoord op “baby gang”

In Europa richten de Scholen van Vrede zich vaak op kinderen in moeilijkheden die in de grote stedelijke periferieën leven. Het gaat ook over kinderen die vaak “aangetrokken” zijn door geweld en allerlei slechte invloeden, over kinderen met gezinsproblemen, waaronder emotionele en economische verwaarlozing en over migrantenkinderen met integratieproblemen.

Van Rome tot Antwerpen, in Barcelona, in Parijs en Würzburg helpen de Scholen van Vrede generaties kinderen opgroeien, ze voorkomen hun uitsluiting van het schoolsysteem en stimuleren hun volledige integratie in de maatschappij. 
De Scholen van Vrede vormen een antwoord op de problemen waar jongeren mee kampen en die, in de westerse samenleving met het hoge niveau van welzijn en ontwikkeling, steeds meer tot uiting komen in de groei van deviant gedrag en jeugdbendes. In toenemende mate spelen kinderen in de media de hoofdrol in nieuwsberichten of zijn ze betrokkenen bij gevallen van kleine criminaliteit. In feite is er een gebrek aan waarden, een gebrek aan perspectieven, een “leegte” waarin kinderen en adolescenten op groeien zonder ideeën, zonder idealen. Het is een leegte die misschien gevuld wordt door videogames, televisie en computer, een ruimte temidden van consumentisme en modes, gecreëerd door reclames.

Het overwinnen van deze leegte is een van de uitdagingen die we vandaag steeds sterker voelen. Dit is de reden waarom de Scholen van Vrede van Sant’Egidio plekken zijn van daadwerkelijk belang voor kinderen en jongeren, plekken die in staat zijn om via een specifieke aanpak de waarden over te brengen die nodig zijn voor de ontwikkeling van een persoonlijkheid. Leren openstaan voor anderen, spelen met leeftijdsgenoten, brieven schrijven aan verre vrienden – dit alles creëert op een niet-schoolse manier, maar daardoor niet minder effectief, solidariteit en interesse voor anderen en bevordert de kennis van wereldproblemen en toewijding aan rechtvaardigheid. De erkenning van situaties van onrecht dichtbij en veraf is de basis van de overtuiging dat kinderen, ook als ze nog heel jong zijn, in staat zijn om anders te leven dan van hen verwacht wordt. Kinderen, en nog meer jongeren, houden van verantwoordelijkheid nemen, van zorgen met continuïteit en liefde voor wat (situaties, mensen, etc.) verzorging en aandacht nodig heeft.
Respect voor iedereen, maar vooral voor degenen in moeilijkheden, dat is een van de educatieve waarden die de Scholen van Vrede moeten doorgeven aan kinderen en jongeren. De ander begrijpen (of het een vreemdeling is of een dakloze) in zijn of haar diversiteit, zijn of haar geschiedenis kennen, de moeilijkheden begrijpen, zijn of haar waarde herkennen – dit is een nieuwe houding die onze kinderen en jongeren leren waardoor ze uit een kleine en vaak intolerant cultureel universum stappen.

Onze ervaring leert dat in een dergelijke educatieve en affectieve context het kind of de jongere de veiligheid van een emotioneel referentiepunt opnieuw ontdekt. Dit veilige gevoel begeleidt hem op zijn weg en tijdens de periode van de vorming van zijn persoonlijkheid, wat hem in staat stelt om zijn talenten op menselijk en cultureel vlak ten volle te benutten. Alleen op deze manier zullen de kinderen de kracht vinden om te ontsnappen aan de vele risico’s van marginalisering die voor hen liggen.
In de Scholen van Vrede worden kinderen ontvangen van verschillende nationaliteiten en etnische achtergronden, samen met Roma- en Sinti-kinderen.
Vooral in Italië en Spanje is de School van Vrede een zeer belangrijke plaats van groei voor de minderjarige nomaden. Ze helpt bij hun integratie door de bevordering van het naar school gaan, door gezondheidseducatie en voedingsvoorlichting, door gezinsondersteuning en, bij buitenlandse gezinnen, door hulp bij alles wat te maken heeft met de verblijfsvergunning.