ROMA EN SINTI

Een vriendschap die van ver komt

Het werk van de Gemeenschap van Sant’Egidio met de Roma en Sinti in Italië begon in 1982 in Rome door de ontmoeting met enkele honderden Roma Khorakené personen uit verschillende Joegoslavische republieken die kampeerden in de oostelijke buitenwijken van de stad. De activiteiten van de Gemeenschap, die allemaal uitgevoerd werden door onbetaalde vrijwilligers, richtten zich tot de kinderen, die de meerderheid van de Roma-bevolking vormden: middagcursussen alfabetisering en inschrijving in de publieke scholen. Dit gebeurde ook dankzij het werk van de Scholen van Vrede. In die tijd startten ook de eerste “bemiddelingen” met de gagé (de “niet-Roma”) bewoners (de wijk was namelijk erg vervallen en de aanwezigheid van het kamp had grote spanningen veroorzaakt). In de daaropvolgende jaren werd het engagement van Sant’Egidio ook verder uitgebreid naar Roma-gezinnen, met de focus op volwasseneneducatie,  integratie op de arbeidsmarkt en algemene integratie.

“Recht op een school, recht op een toekomst”

Het is een programma dat opgezet werd door de Gemeenschap van Sant’Egidio om het schoolverzuim van Roma- en Sinti-kinderen aan te pakken. In het kader daarvan werden de families ondersteund waardoor kinderen naar school mochten gaan. Het programma werd ook geboren uit de overtuiging van de nutteloosheid van het klagen over het niet-ingeschreven-staan, het schoolverzuim, de slechte resultaten, de schoolverlating of het werk van kinderen als bedelaars, zonder de nodige voorwaarden te scheppen voor hun echte positieve opname en integratie op school.
Om deze redenen zijn studiebeurzen bedacht en geïmplementeerd om gezinnen te ondersteunen die zich inzetten om het schoolbezoek van hun kinderen serieus te nemen. Het programma omvat het werk van enkele opvoeders en culturele bemiddelaars die de naleving controleren van een aantal regels die horen bij de toekenning van de beurs:
* -    niet meer dan drie keer per maand ongeoorloofd afwezig zijn;
* -    alle schooltaken en buitenschoolse activiteiten strikt uitvoeren, inclusief die van de zomerperiode;
* -    minimaal één gesprek met de docenten hebben per maand;
* -    het kind onder alle omstandigheden opvoeden met respect voor anderen en hun rechten en voor de samenleving.
Het programma, dat actief is in verschillende Italiaanse steden, heeft goede resultaten opgeleverd, met een hoog percentage van schoolbezoek en succesverhalen op school.