PRAWO DO NAUKI PRAWEM DO PRZYSZŁOŚCI

Jest to program realizowany przez Wspólnotę Sant’Egidio w celu wsparcia edukacji szkolnej dzieci romskich i Sinti, który umożliwił ich włączenie do szkoły poprzez wsparcie dla rodzin. Program zrodził się również ze świadomości, że bezużyteczne jest narzekanie na brak zapisów, nieobecności, niepowodzenia szkolne, porzucanie szkoły lub uciekanie się dzieci romskich do żebrania, jeśli nie stworzymy warunków niezbędnych do ich rzeczywistego i pozytywnego włączenia do szkoły.
Z tego powodu opracowano i wdrożono stypendia, aby wesprzeć rodziny, które chcą poważnie podejść do wypełniania obowiązków szkolnych. Program przewiduje wsparcie pedagogów i mediatorów kulturowych – kontrolują oni spełnianie niektórych zasad, którym podlega udzielenie stypendium:
- nie więcej niż trzy nieusprawiedliwione nieobecności w miesiącu;
- ścisłe przestrzeganie wszystkich obowiązków szkolnych i zajęć pozalekcyjnych, w tym zajęć w okresie letnim;
- rozmowa z nauczycielami przynajmniej raz w miesiącu;
- wychowanie dziecka, bez względu na okoliczności, do szacunku wobec innych i ich praw oraz współistnienia w społeczeństwie.
Program, działający w kilku włoskich miastach, dał dobre wyniki jeśli chodzi o frekwencję, i co za tym idzie, sukcesy szkolne dzieci.