PREGÀRIA DE SANT'EGIDIO EN STREAMING CADA DIA

Pregària per l'Església
Paraula de déu cada dia
Libretto DEL GIORNO
Pregària per l'Església

NOTÍCIES

Llibret de la pregària (PDF)