NEE TEGEN DE DOODSTRAF

Sinds de tweede helft van de jaren 90 is de duistere omarming van de dood en de strijd tegen de doodstraf een van de terreinen geworden van de wereldwijde inzet van de Gemeenschap van Sant’Egidio. Als extreme synthese van de schending van mensenrechten vertegenwoordigt de doodstraf een vorm van marteling. De doodstraf weerspreekt het concept van rehabilitatie in de rechtspraak. Het verlaagt de hele civiele samenleving naar het niveau van degene die doodt, legtimeert geweld op een hoger niveau en wordt vaak een instrument om politieke, etnische of religieuze minderheden te treffen.

Na jaren van burgerlijke strijd en diplomatieke inspanningen op verschillende niveaus, zijn er in 2018 140 landen die de doodstraf feitelijk of wettelijk hebben afgeschaft (97 voor alle misdaden, 8 voor gewone misdaden, en 35 landen hebben de facto de doodstraf afgeschaft), terwijl er 58 landen zijn die de doodstraf nog handhaven. Ook al is in de afgelopen jaren het aantal executies langzaamaan verminderd, toch zijn er nog zo'n 20.000 personen met een terdoodveroordeling.De Gemeenschap van Sant’Egidio is deze omarming door de dood ingegaan door een briefwisseling, begonnen met Dominique Green, een jonge Afro-Amerikaanse gedetineerde in Texas. Dit is uitgegroeid tot een netwerk van vrienden voor meer dan 1800 terdoodveroordeelden. 

INDIEN U WILT CORRESPONDEREN MET EEN TERDOODVEROORDEELDE, KLIK HIER

Sant'Egidio zet zich op meerdere fronten in voor een moratorium op de uitvoering van de doodstraf en voor de afschaffing ervan. Om deze campagne van de Gemeenschap te ondersteunen, urgente oproepen tegen executies te ondertekenen en informatie te ontvangen over initiatieven, bijeenkomsten en manifestaties

GA NAAR DE SITE NODEATHPENALTY.SANTEGIDIO.ORG