NIE DLA KARY ŚMIERCI

 

Od drugiej połowy lat 90-tych Wspólnota Sant’Egidio włącza się w globalną walkę przeciwko karze śmierci. Opisując to w największym skrócie kara śmierci jest pogwałceniem podstawowych praw człowieka, jest formą tortury, która sprzeciwia się resocjalizacyjnej wizji sprawiedliwości, obniża poziom cywilizowanych społeczeństw legitymizując przemoc i nierzadko jest narzędziem wymierzonym przeciwko mniejszościom politycznym, etnicznym albo religijnym.

W 2018, po licznych wysiłkach obywatelskich i dyplomatycznych na różnych poziomach, możemy się doliczyć 140 krajów, które prawnie lub faktycznie zrezygnowały ze stosowania kary śmierci (97 za wszystkie przestępstwa, 8 za najpowszechniejsze, a 35 z nich to faktyczni abolicjoniści), wciąż jednak w 58 krajach kara śmierci jest stosowana. Mimo że w ostatnich latach liczba egzekucji powoli się obniża, wciąż ok. 20 000 osób żyje na świecie z wyrokiem śmierci.

Wspólnota San’Egidio wkroczyła w objęcia śmierci za sprawą korespondencji listownej prowadzonej ze skazanymi, zaczęło się od Dominique Green, młodego Afroamerykanina skazanego na śmierć w Teksasie, aby obecnie dojść do liczby ok.1800 skazanych, z którymi korespondujemy.

JEŚLI CHCIAŁBYŚ ZAWRZEĆ LISTOWNĄ ZNAJOMOŚĆ ZE SKAZANYM, KLIKNIJ TU

Sant’Egidio jest zaangażowana na wielu frontach walcząc o wstrzymanie wykonywania wyroków i całkowite zniesienie kary śmierci. Jeśli chciałbyś wesprzeć tę gałąź działalności Wspólnoty, podpisać apele przeciwko egzekucjom i otrzymywać więcej informacji o inicjatywach, konferencjach i demonstracjach, odwiedź naszą stronę poświęconą walce z karą śmierci.

PRZEJDŹ DO STRONY NODEATHPENALTY.SANTEGIDIO.ORG