news

Nood door het coronavirus - Voorzorgsmaatregelen en meer solidariteit, om te beschermen en niemand te vergeten: ouderen, zieken, daklozen

5 Maart 2020

Solidaritycoronavirus

Deel Op

Niemand alleen laten, in het bijzonder de meest kwetsbaren, in hun poging om zich te beschermen tegen het coronavirus. Dat is de uitdaging waarop Sant'Egidio een antwoord probeert te geven, met een gevoel van verantwoordelijkheid, om een effectieve bijdrage te leveren aan de indamming van de besmetting. De noodzakelijke maatregelen in acht nemend, worden de bestaande banden van solidariteit, die voor velen een levensnoodzakelijke steun zijn, in stand gehouden en zo mogelijk versterkt.  

De manieren waarop de ouderen worden ondersteund, vermenigvuldigen zich: niet alleen wordt voorzien in levensbenodigdheden (zoals helpen boodschappen of medicijnen doen), maar ook manieren om het isolement te doorbreken. In deze dagen hebben de ouderen in verschillende woonzorgcentra brieven en video-boodschappen ontvangen van de vrienden van de Gemeenschap, in het bijzonder van de Jongeren voor vrede. En het programma 'Leve de Ouderen', dat aanwezig is in Rome en in andere Europese steden, heeft een informatie-campagne gelanceerd hoe ouderen te helpen om beschermingsmaatregelen te treffen.

We moeten vooral attent zijn op de situatie voor de daklozen. De moeilijke situatie waarin zij leven, is versterkt in deze periode. Zij verkeren nog meer in isolement doordat er minderen mensen op straat zijn (zij krijgen moeilijker aandacht en hulp). Hierdoor moeten we extra attent zijn op hun gezondheid.

De eettafels van de Gemeenschap blijven open en het uitdelen van maaltijden op straat worden voortgezet, met de nodige voorzorgsmaatregelen (gebruik van ontsmettingsmiddelen, gefaseerde ingang om de veilige onderlinge afstand te handhaven, de mogelijkheid om eten mee te geven). Daarnaast is het belangrijk om de mensen die op straat leven te voorzien van benodigdheden om zichzelf te beschermen tegen besmetting. Daarom worden samen met het eten hygiënische gels en andere nuttige zaken uitgedeeld.

De toegenomen nood aan voedsel en hygiënische hulpmiddelen vraagt om een grote solidariteit.

U kunt een financiële bijdrage leveren of algemene hulpgoederen aanleveren, zoals voedsel, hygiënische gels en papieren zakdoekjes. 

VOOR EEN GIFT KLIKT U HIER


 Nood door het coronavirus - Voorzorgsmaatregelen en meer solidariteit, om te beschermen en niemand te vergeten: ouderen, zieken, daklozen
Nood door het coronavirus - Voorzorgsmaatregelen en meer solidariteit, om te beschermen en niemand te vergeten: ouderen, zieken, daklozen
Nood door het coronavirus - Voorzorgsmaatregelen en meer solidariteit, om te beschermen en niemand te vergeten: ouderen, zieken, daklozen
Nood door het coronavirus - Voorzorgsmaatregelen en meer solidariteit, om te beschermen en niemand te vergeten: ouderen, zieken, daklozen