LEVE DE OUDEREN

"Leve de Ouderen!"
Programma voor het actief monitoren van 80-plussers

 
Leve de Ouderen ontstond in Rome in 2004 als pilotprogramma van de Gemeenschap van Sant’Egidio en het Ministerie van Gezondheidszorg. Het was een antwoord op de verbijsterende piek in het sterftecijfer van ouderen in de zomer van 2003. Toen stierven in Europa duizenden ouderen als gevolg van een uitzonderlijke hittegolf. Inmiddels is duidelijk dat dit hoge sterftecijfer in 2003 niet alleen te wijten was aan de kwetsbaarheid van ouderen, maar ook aan hun sociale isolement, dat kenmerkend is voor de oudere wereldbevolking, in het bijzonder in Europa.

Het programma "Leve de Ouderen!" bestaat in Rome en verschillende andere steden in Italië en in Europa. Het is een innovatieve dienst in de strijd tegen het sociale isolement. Door netwerken te creëren naast de traditionele oplossingen (thuiszorg, zorginstellingen, etc.) worden grote aantallen mensen uit risicogroepen bereikt. Het hoofddoel is preventie: het tegengaan van de negatieve effecten van kritieke gebeurtenissen (hittegolven, griepepidemieën, vallen, niet langer samenwonen, etc.) op de gezondheid van 80-plussers. De strategie van het programma is het actief monitoren van ouderen.

Sinds 2004 zijn er alleen al in Rome meer dan 12.000 ouderen gevolgd. Er zijn meer dan 350.000 interventies gepleegd, van telefoongesprekken en huisbezoeken tot het in orde maken van papierwerk en het houden van openbare evenementen (pleinfeesten, informatieve maaltijden, ...). Meer dan 23.000 mensen (buren, winkeliers, conciërges, vrijwilligers) waren betrokken bij deze netwerken van informele hulp. Voor het grootste deel zijn de medewerkers aan het programma de ouderen zelf, die in de loop van de tijd activisten voor het programma geworden zijn. De wijdverspeide aanwezigheid heeft geleid tot succesvolle resultaten, in termen van de verbetering van de kwaliteit van leven en de daaruit voortvloeiende kostenreductie van de sociale gezondheidszorg.
Tijdens de zomer ontvangt het programma "Leve de Ouderen", verbonden aan het Ministerie van Gezondheidszorg, dagelijks een bulletin over de weersomstandigheden, uitgebracht door de regio Lazio en de Civiele Bescherming om op de hoogte te blijven van de komst van een hittegolf en het noodprotocol tijdig te kunnen activeren. Vanaf de tweede dag met code oranje wordt persoonlijk contact opgenomen met alle ouderen die gemonitord worden, te beginnen bij de oudste en meest eenzame ouderen. Zo wordt hun gezondheidstoestand gecontroleerd en wordt er indien nodig ingegrepen. Zo nodig worden ook buurtnetwerken ingeschakeld. Tijdens de noodsituatie worden ouderen die geen telefoon hebben of die niet hebben gereageerd op de telefoonoproepen van medewerkers, aan huis bezocht.

MEER INFORMATIE:

Programma "Leve de Ouderen!"
Via di San Gallicano, 25/A - 00153 Roma
Tel. +39 06. 899 22 22
Fax +39 06. 899 22 514

[email protected]