news

PREGÀRIA ONLINE DES DE SANT'EGIDIO - Record del martiri del sant bisbe Óscar Arnulfo Romero

24 Març 2020

MártiresOración

Sal 91 Romero va fer viure Jesús entre la gent, en els seus discursos, en les seves homilies, en les seves visites. Que Jesús torni a viure entre la gent, als carrers i les places

Comparteix-Ho

Sal 91
Oración con los Santos