A Beira se celebra el Dia Internacional de la Gent Gran amb l'entrega de 10 noves cases

Són deu noves cases que fan realitat la promesa que van fer els joves els primers dies després del cicló Idai, que el 2019 va afectar Moçambic i que va devastar la ciutat de Beira.
El Dia Internacional de la Gent Gran, l'1 d'octubre, se celebra amb aquells que avui reben les últimes de les primeres 53 cases que s'han construït en un any, com l'entrega de noves cases a Beira i una a Dono. Els joves de la Comunitat de Sant’Egidio renoven la promesa de no deixar sols els ancians, que més pateixen les contrarietats de la vida, no només la pandèmia, sinó també els desastres naturals, emergències en què no podem oblidar els més dèbils, sinó estar al seu costat.