MÓN

Dia Mundial de lluita contra la sida. No abaixem la guàrdia: a l’Àfrica augmenten els contagis entre joves

El programa DREAM reitera el seu oferiment de serveis sanitaris d’excel·lència gratuïts a 10 països africans

“Let Communities Lead!”: deixem que siguin les comunitats, les que encapçalen el canvi. Aquesta és la crida que ONUSIDA fa als estats membres en ocasió del Dia Mundial  de lluita contra la sida, que se celebra cada 1 de desembre, suggerint així que el món pot eradicar aquesta malaltia donant a les comunitats el paper de guia.

El programa DREAM de la Comunitat de Sant’Egidio, des de fa 22 anys, ajuda els sistemes sanitaris nacionals de 10 països de l’Àfrica subsahariana, a través dels seus 50 centres de salut i de 28 laboratoris de biologia molecular, formant el personal i oferint de manera gratuïta serveis de prevenció i tractament a 500.000 malalts.

Un dels desafiaments a què fa front DREAM per preservar el futur de l’Àfrica és concentrar els esforços en la lluita contra la principal causa de mort entre adolescents del continent: el virus de la sida.
Les dades mostren una incidència significativa d’infeccions de VIH en les dones joves africanes: en el grup d’entre 18 i 19 anys, el 13,6% són seropositives, mentre que entre els homes de la mateixa franja d’edat l’índex és només de l’1,5%. Aquestes xifres augmenten encara més en les dones de 30 anys o més (font: Acadèmia Mundial de Ciències per al progrés científic dels països en vies de desenvolupament, TWAS), mentre que les dades d’ONUSIDA de 2023 indiquen que el 46% de les noves infeccions són de dones adultes i joves.

El programa de Sant’Egidio actua diàriament amb accions concretes per contribuir a contenir aquesta epidèmia. La lluita contra la sida significa, a més de prevenir el contagi, també intervenir durant l’embaràs. Des del 2002 fins avui, DREAM ha donat a les dones embarassades serveis de qualitat per evitar la transmissió del virus als fills, i així ha aconseguit que 150.000 fills de mares seropositives neixin sans.

Un aspecte fonamental per contenir la difusió del virus entre els adolescents és l’activitat d’educació sanitària i de sensibilització sobre qüestions associades al tractament. El programa DREAM duu a terme aquestes activitats amb els anomenats expert clients, és a dir, pacients que han rebut la teràpia en centres sanitaris de Sant’Egidio i han volgut ser referents per donar als joves la informació que necessiten per fer les proves i accedir al tractament.

Per guanyar la lluita contra la sida no n’hi ha prou amb els medicaments: també cal formació contínua, recursos econòmics i més sinergia entre els actors sobre el terreny.
Però sobretot cal que no abaixem la guàrdia i que impulsem una acció contínua d’informació i sensibilització a les comunitats locals, per reduir les noves infeccions sobretot entre els més joves, que avui corren més perill, i per no malbaratar els resultats que s’han assolit fins ara.

Credit. Foto: tomasrodriguez.de