MÓN

A Burundi Sant’Egidio és al costat del poble batwa: Escola de la Pau, ajuda amb l’habitatge i inserció laboral per rescatar els més pobres d’entre els pobres

Els batwa, poble pigmeu de l’Àfrica central, són una ètnia minoritària i molt pobra de la regió africana dels Grans Llacs. Al Burundi són aproximadament l’11% de la població. En època colonial, l’administració belga va fer una estricta classificació ètnico-racista de la població i va reservar als batwa l’escalafó més baix de l’escala social. Van ser exclosos de l’escolarització i no van entrar a formar part dels quadres colonials. Aquestes antigues discriminacions han tingut conseqüències fins als nostres dies: malgrat alguns avenços, la majoria dels batwa segueixen vivint als afores de les ciutats o en zones rurals, en miserables cabanes de fang i arbustos, que sovint són pastura de les flames. L’índex d’analfabetisme és molt elevat i amb la disminució de les fonts d’interessos habituals com ara la cacera i treballs amb ferro i terrissa, aquesta població té problemes per sobreviure.

Les comunitats de Sant’Egidio de Kayanza, una localitat del nord del Burundi, i de Buta, al sud del país, fa alguns anys que ajuden el poble batwa. la seva intervenció consisteix en ajudes directes –sobretot a través de l’Escola de la Pau i l’ajuda alimentària, amb repartiments d’aliments, als infants i a les seves famílies– i a crear una xarxa de col·laboracions que fomenten una estabilitat habitativa i la inserció al mercat laboral.

Darrerament, la Comunitat ha aconseguit dos resultats importants: gràcies al constant diàleg de Sant’Egidio amb alguns representants institucionals de Kayanza, l’administració municipal ha entregat 20 cases a famílies que vivien en precàries cabanes fetes amb branques, i ha aprovat una normativa de defensa de la propietat del terreny on hi ha les pobres cases dels batwa per evitar el perill d’acaparament de terres, és a dir, l’apropiació indeguda per part d’especuladors de les terres on hi ha les pobres cases dels batwa .

A Buta, en col·laboració amb altres associacions que s’ocupen dels batwa, han posat en marxa un programa de formació i inserció laboral. És un avenç important perquè, després d’anys de treball de la Comunitat per a l’escolarització a través de l’Escola de la Pau, enguany, per primera vegada un grup d’infants ha acabat el cicle d’educació obligatòria.