news

Migranten op het schip moeten direct geïdentificeerd worden. Geestelijk verzorgers moeten toegang krijgen

23 Augustus 2018

MIGRANTS

Deel Op

De gebeurtenissen rond het schip Diciotti - dat met hulp van de Kustwacht 177 personen heeft gered, waaronder veel kwetsbare mensen - laat zien dat we helaas nog ver verwijderd zijn van concrete en menselijke oplossingen voor immigratie.

In aanmerking nemend dat migratiestromen een fenomeen zijn dat nog lang zal blijven, en dus moet worden benaderd met maatregelen op middellange en langere termijn

 ZIJN WIJ VAN MENING

dat het noodzakelijk is om adequate oplossingen te zoeken die ook door andere Europese landen gedeeld worden;
dat alleen structurele maatregelen, op nationaal of Europees niveau - in de eerste plaats het openen van legale kanalen voor toegang, waar de humanitaire corridors een mogelijke vorm van zijn - gelijkaardige situaties in de toekomst kunnen voorkomen, mensenhandel kunnen bestrijden en een eind kunnen maken aan de onaanvaardbare sterfgevallen op zee, waarvan de aantallen de laatste maanden opnieuw zijn gestegen;

En we waarderen de beslissing die inmiddels is uitgevoerd om minderjarigen te beschermen door ze van boord te halen, zoals ook was gevraagd door de jeugdrechtbank,

WIJ STELLEN VOOR

om direct te starten met het proces van identificatie - ook voordat er mensen aan wal kunnen komen - om duidelijkheid te krijgen over de identiteit, de nationaliteit en de persoonlijke omstandigheden, waaronder de gezondheid, van alle meerderjarige vluchtelingen die nog aan boord zijn;
om aan ieder die daarom vraagt toe te staan om internationale bescherming te vragen, met inachtneming van de bestaande procedure, waaronder in het geval van afwijzing de mogelijkheid om iemand te repatriëren naar het land van herkomst;
om de vrijheid van godsdient toe te staan, zoals die in alle situaties van persoonlijke vrijheidsbeperking gegarandeerd wordt, door de aanwezigheid van vertegenwoordigers van verschillende godsdiensten op het schip;  

WIJ VRAGEN

dat alle voorgestelde acties direct gerealiseerd worden, omdat ze de onderhandelingen over relocatie die nu op Europees niveau gehouden worden niet in de weg staan. Integendeel: juist door de individuele situaties beter te kennen, is het mogelijk om een verzoek om overplaatsing te faciliteren en coördineren.

Tot slot stelt de Gemeenschap van Sant'Egidio zich, zoals in andere gevallen, beschikbaar om waar nodig enkele personen van het schip te ontvangen en hun integratie te vergemakkelijken.

Rome, 23 augustus 2018