DIALOOG

Migratie, asielrecht en humanitaire corridors centraal op interreligieuze bijeenkomst van Sant'Egidio in Brussel in de Interfaith Harmony Week

Op donderdagochtend 1 februari 2024 organiseerde de Gemeenschap van Sant'Egidio in Brussel een interreligieuze dialoogbijeenkomst, het Interfaith Harmony Breakfast, met als thema het asiel- en migratiebeleid.

Nicole de Moor, Belgisch staatssecretaris voor Asiel en Migratie, presenteerde de hoofdlijnen van het aankomende Europese Migratiepact en de uitdagingen en kansen ervan. Er volgde een gedachtewisseling tussen de deelnemers, waarbij verschillende punten van zorg naar voren werden gebracht.

Een van de belangrijke gesprekspunten waren de humanitaire corridors, een project van Sant'Egidio in samenwerking met kerken en religies, dat kwetsbare vluchtelingen in staat stelt om veilig naar een aantal Europese landen te reizen, zoals Italië, Frankrijk en België. Tot nu toe hebben tienduizenden mensen dankzij deze corridors Europa veilig bereikt om daar te beginnen met hun integratieproces. Bijna 300 van hen, waaronder Syriërs en Afghanen, hebben een nieuw thuis gevonden in België. Dit programma blijft een voorbeeld van doeltreffende samenwerking tussen de Europese Unie en het maatschappelijk middenveld, met als doel het voorzien in veilige en legale routes voor kwetsbare vluchtelingen. De staatssecretaris verzekerde dat deze samenwerking in de toekomst zal worden voortgezet, met speciale aandacht voor de betrokkenheid van het maatschappelijk middenveld via Community Sponsorship.

De bijeenkomst vond plaats in het kader van de Interfaith Harmony Week, een initiatief gepromoot door de Verenigde Naties. Sant'Egidio blijft zich hiervoor inzetten via evenementen zoals deze.