news

Bruggen van Vrede, zuilengangen en humanitaire corridors: de 'geest van Assisi' verspreidt zich vanuit Bologna in naam van de dialoog tussen religies en culturen

15 Oktober 2018

#peaceispossible#BRIDGESOFPEACE2018

De boodschap van paus Franciscus en de bijdragen van de eerste dag

Deel Op

De gestileerde bogen in het logo van de 32e editie van de internationale ontmoeting in de geest van Assisi doen denken aan de zuilengangen in Bologna. Een stad die, zoals aartsbisschop Matteo Zuppi zei: "de ontmoeting in zijn genen heeft zitten, en nog altijd een kruispunt is van mensen en culturen". Ook paus Franciscus spreekt in de boodschap die hij aan de deelnemers heeft gestuurd van de "unieke architectuur van de stad", die uitnodigt om "verbindingen te leggen die leiden tot echte ontmoetingen, relaties te leggen die verenigen, en wegen te creëren die conflicten en hardvochtigheid overstijgen”. Zo zet 'Bruggen van Vrede' volgens Andrea Riccardi na 32 jaar "de draad van de dialoog voort: een proces dat begon in Assisi dankzij Johannes Paulus II in oktober 1986 ten tijde van de koude oorlog en nooit gestopt is: de dialoog die heel verschillende landschappen is doorgetrokken, moeilijke, mooie, vijandelijke, maar ook landschappen van onverwachte vrede”.

Het is niet nodig om aan te geven hoe het wereldtoneel en de antropologie sindsdien zijn veranderd. Wat Riccardi de "euforie van de globalisering" noemt, haast als een voorafschaduwing van een "globale belle epoque", is mislukt omdat er "een spirituele vereniging door middel van dialoog ontbreekt". De religies hebben “de globalisering vaak niet als een avontuur van de geest beleefd”. Veelal heeft de wereld niet alleen "'geen vrede gebracht", maar "verschrikkelijke oorlogen voortgebracht, zoals in Syrië, waar de oorlog al sinds 2011 voortduurt" (en waarover de Syrisch-Orthodoxe patriarch Ignatius Aphrem II geëmotioneerd gesproken heeft) en "godsdienstoorlogen of religieus geweld gelegitimeerd". Toch "zijn de religies onschuldig aan het bloed dat vloeit in hun naam," zei de groot-imam van Al-Azhar, Ahmad Al-Tayyeb: “Terrorisme kan niet het werk zijn van een gelovig volk. Het komt voort uit de handel in zielen en wapens”. 

Maar ook waar de wapens zwijgen ontbreekt het niet aan problemen: "In deze moeilijke tijd, waarin de netwerken van samenleven in de periferieën van de steden geleidelijk wegvallen en muren worden opgeworpen, niet alleen tussen Europa en Afrika om zich te beschermen tegen migranten, maar ook tussen Europese landen, moeten we samen bruggen van vrede bouwen”, zo zei de voorzitter van de Gemeenschap van Sant’Egidio, Marco Impagliazzo.
Vanaf vandaag en gedurende de komende drie dagen tot aan het grote Gebed voor de Vrede op piazza Maggiore, voorafgegaan door de gebeden van de vertegenwoordigers van verschillende religieuze tradities op diverse plaatsen in de stad, zullen duizenden gelovige vrouwen en mannen de draad oppakken van de hoop die wankelt, omdat "vele angsten leven in de harten van mensen die op zoek zijn naar geruststelling, zelfs als ze elkaar tegemoet treden als vijandelijke stammen". Na een dankwoord aan de voorzitter van Sant'Egidio Marco Impagliazzo begroette aartsbisschop Zuppi de deelnemers en beschreef hen als "een karavaan van mannen en vrouwen van verschillende religies, van mensen van goede wil, die een netwerk van vriendschap en echte communicatie vormen, een reservoir van schone lucht en van relaties in een wereld die is vervuild door onverdraagzaamheid en die het moeilijk maakt om elkaar te begrijpen”.

Bij de Openingsvergadering in het congrescentrum van de Fiera van Bologna spraken de voorzitter van het Europees Parlement Antonio Tajani, de groot-imam van Al-Azhar, Ahmad Al-Tayyeb, de opperrabbijn van Frankrijk Haim Korsia en de voormalig voorzitter van de Europese Commissie Romano Prodi (“Hier wordt gebouwd aan de solidariteit die een voorwaarde voor de vrede is”). Nour Essa, een Syrische vluchteling in Italië, vertelde over de tragedie van de oorlog in Syrië. Ze kwam twee jaar geleden met haar gezin samen met anderen naar Rome met het vliegtuig dat paus Franciscus terugbracht vanuit Lesbos. Ze werden, net als inmiddels meer dan 1700 anderen die gevlucht zijn voor honger en oorlog, verwelkomd door de Gemeenschap van Sant'Egidio dankzij de humanitaire corridors. Ook dat zijn bruggen van vrede.

Tijdens de drie dagen van studie en werk zijn er 34 panels, die allemaal gekenmerkt worden door een keuze voor openheid en dialoog, want "door de dialoog worden de scherven van de wereld, de gevaarlijke elementen en de gebroken bruggen geheeld” (Andrea Riccardi). Dit jaar valt de ontmoeting samen met de vijftigste verjaardag van Sant’Egidio, dat sinds 32 jaar de internationale bijeenkomsten in de 'geest van Assisi' organiseert. Het jaar 1968 zal worden herdacht in een panel met enkele van zijn hoofdrolspelers. Andere thema's die worden besproken zijn onder meer “Is Europa in crisis?”, de solidariteit tussen de generaties, de interreligieuze dialoog, het milieu, ontwapening, de rol van gelovigen tegenover oorlogen, het verspreide geweld in Latijns-Amerika, de toekomst van Afrika en Johannes Paulus II, wiens pontificaat precies 40 jaar geleden (op 16 oktober 1978) begon. Aan de ontmoeting in Bologna nemen ook drie bisschoppen uit de Volksrepubliek China deel: Joseph Shen Bin, bisschop van Haimen, Antony Dang Mingyan, bisschop van Xi’an en Joseph Yang Yongqiang, bisschop van Zhoucun.

ALLE BIJDRAGEN >>Bruggen van Vrede, zuilengangen en humanitaire corridors: de 'geest van Assisi' verspreidt zich vanuit Bologna in naam van de dialoog tussen religies en culturen
Bruggen van Vrede, zuilengangen en humanitaire corridors: de 'geest van Assisi' verspreidt zich vanuit Bologna in naam van de dialoog tussen religies en culturen
Bruggen van Vrede, zuilengangen en humanitaire corridors: de 'geest van Assisi' verspreidt zich vanuit Bologna in naam van de dialoog tussen religies en culturen
Bruggen van Vrede, zuilengangen en humanitaire corridors: de 'geest van Assisi' verspreidt zich vanuit Bologna in naam van de dialoog tussen religies en culturen
Bruggen van Vrede, zuilengangen en humanitaire corridors: de 'geest van Assisi' verspreidt zich vanuit Bologna in naam van de dialoog tussen religies en culturen
Bruggen van Vrede, zuilengangen en humanitaire corridors: de 'geest van Assisi' verspreidt zich vanuit Bologna in naam van de dialoog tussen religies en culturen
Bruggen van Vrede, zuilengangen en humanitaire corridors: de 'geest van Assisi' verspreidt zich vanuit Bologna in naam van de dialoog tussen religies en culturen