De laboratoria van DREAM in Malawi: kwaliteit ten dienste van allen

Sinds een aantal jaren wordt in Afrika het belang van klinische laboratoria voor een betrouwbare diagnose en effectieve monitoring van de belangrijkste ziekten die heersen in de regio, algemeen erkend. DREAM is een van de weinige programma's die al van begin af aan het gebruik van laboratoria heeft bevorderd, in het bijzonder laboratoria voor microbiologie. Die laboratoria werden, samen met de gezondheidscentra en laboratoria voor geavanceerde diagnostiek, direct opgezet in alle Afrikaanse landen waar DREAM aanwezig is. In de laboratoria werkt lokaal personeel, dat is opgeleid en voortdurend onder supervisie staat. Hun kennis wordt geactualiseerd met doorlopende trainingsprogramma's.

In de achterliggende periode ondergingen de laboratoria voor moleculaire biologie van DREAM in Malawi een evaluatieproces, nadat ze werden aangepast aan de internationale standaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie. De laboratoria bleken van uitstekende kwaliteit en behoren tot de beste van het land.