news

Bijeenkomst voor vrede in Centraal-Afrika: het document "Naar een republikeinse dialoog", dat wordt onderschreven door politieke en religieuze actoren en de civil society wordt gedeeld, roept op tot dialoog en ontwapening

30 September 2021 - ROME, ITALIË

Central African Republic
Peace

Deel Op

Op uitnodiging van de Gemeenschap van Sant'Egidio kwamen van 27 tot 29 september in Rome vertegenwoordigers bijeen uit het politieke, maatschappelijke en religieuze veld van de Centraal-Afrikaanse Republiek.

De bijeenkomst, grotendeels representatief voor de verschillende actoren uit de Centraal-Afrikaanse samenleving, getiteld "Naar een Republikijnse Dialoog - voor de vrede en de toekomst van de Cantraal-Afrikaanse Republiek" vond plaats in een serene en openhartige sfeer en gaf alle deelnemers de gelegenheid zich uit te spreken over de komende uitdagingen van het land. Het gesprek concentreerde zich in het bijzonder op het organiseren van de Republikijnse Dialoog die onlangs door de president Touadera werd aangekondigd en die een belangrijke stap is in het proces van nationale verzoening.

Na uitvoerige gedachtenwisselingen hebben de afgevaardigden hun suggesties en overwegingen bijeengebracht in een document getiteld de "Verklaring van Rome", dat al is voorgelegd aan de Centraal-Afrikaanse regering en aan het comité dat is belast met het organiseren van de Republikijnse Dialoog. Een van de punten uit het document is de dringende oproep aan alle gewapende groepen - ook degenen die zichzelf verdedigen - om de wapens neer te leggen en te komen tot een definitief staakt-het-vuren, in het besef van het "immense lijden" dat de Centraal-Afrikaanse bevolking ondergaat.
Sant’Egidio spreekt zijn voldoening uit over de inspanningen van alle deelnemers en over de vriendschappelijke sfeer tijdens de gesprekken en bevestigt opnieuw de bereidheid uit om samen te werken aan de toekomst van het land.

 

Document

Déclaration de Rome - Vers le Dialogue Républicain pour la paix et l’avenir de la RCA [FR]Bijeenkomst voor vrede in Centraal-Afrika: het document
Bijeenkomst voor vrede in Centraal-Afrika: het document