In Lviv: krachtig gebed om vrede in Oekraïne en voor de hele wereld

Meer dan 100 dagen na het begin van de oorlog in Oekraïne blijft Sant'Egidio overal ter wereld bidden voor een einde aan het conflict en een terugkeer naar de dialoog. In de stad Lviv zijn in deze dagen mensen van de Gemeenschap bijeengekomen om met kracht te bidden om de gave van vrede in Oekraïne en op elke plaats waar geweld en oorlog heersen.

Ieder van ons heeft een talent. "Je steekt toch geen lamp aan om hem onder een korenmaat te zetten of onder een bed weg te bergen? Nee, je zet hem op een standaard." (Mc 4,21). In het evangelie van Marcus spreekt de Heer over talenten in ieder van ons, charisma's die anderen kunnen dienen. Het kan het talent zijn van een vriendelijk woord, van bidden of redeneren, het talent van liefde of medeleven. We kunnen ze niet verbergen, we kunnen niet denken dat we ze niet hoeven te gebruiken om mensen in nood te helpen. In plaats daarvan moeten zij, zoals een kaars, op het altaar worden geplaatst, als een licht dat naar anderen moet worden gebracht, zodat zelfs het kleinste talent voordeel en vreugde brengt..