VREDE

Een jaar na het begin van de oorlog in Oekraïne: demonstraties en fakkeltochten voor de vrede in Rome, Brussel en andere steden in Europa

25 februari 2022-2023. Een jaar na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne is er een grote Europese beweging die oproept op tot het zoeken naar wegen voor dialoog, tot een staakt-het-vuren en het openen van vredesonderhandelingen.

De demonstraties, op initiatief van "Europe for Peace", een samenwerkingsverband van organisaties, vakbonden en het maatschaoppelijk middenveld, waarvan de Gemeenschap van Sant'Egidio een van de initiatiefnemers is, zullen op de verjaardag van de oorlog in verschillende Europese steden worden gehouden, om de stem te laten horen van degenen die vragen om een einde aan de militaire escalatie en het vinden van wegen voor onderhandelingen.

Een jaar oorlog heeft geleid tot dood en verderf en tot een enorme humanitaire noodsituatie waarop de Gemeenschap met een intense inzet van solidariteit heeft gereageerd door humanitaire hulp te sturen en vluchtelingen op te vangen.

Tijdens de persconferentie bij de presentatie van het initiatief herinnerde Paolo Impagliazzo er namens Sant'Egidio aan dat "praten over vrede geen zwakte betekent" en vroeg hij dat "we niet alleen praten over bewapening maar dat we weer gaan praten over hoop en engagement om vrede te bereiken." Ook de leiders van andere organisaties hekelden het gebrek aan en de afnemende humanitaire hulp en hoopten dat de stem van het maatschappelijk middenveld zou aandringen op onderhandelingen.

In Rome is er een fakkeloptocht voor de vrede, die op zaterdag 25 februari om 17.30 uur vanaf Largo Corrado Ricci - bij de Fori Imperiali - naar de Campidoglio zal vertrekken, waar zij zal eindigen met toespraken van:

Andrea Riccardi, stichter van de Gemeenschap van Sant'Egidio

Maurizio Landini, secretaris van de CGIL

Roberto Gualtieri, burgemeester van Rome

 

Meer informatie over de bijeenkomst in Brussel